ORGANIZARE. INFORMATII DE INTERES PUBLIC


Cadrul legal
 • Accesul oricarui cetatean la informatiile de interes public este reglementat de:
  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Hotararea Guvernului Romaniei nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
 • Conform art. 5 alin (1) din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:
  • Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
  • Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
  • Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
  • Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
  • Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
  • Strategiile si programele proprii;
  • Lista cuprinzand documentele de interes public;
  • Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
  • Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.
Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public: Vulcan Mioara Luminita; e-mail: biblioteca_deva.info@yahoo.com Solicitarea informatiilor de interes public, altele decat cele prevazute sa fie comunicate din oficiu, se poate face in scris la adresa postala: 330025 - Deva, str. 1 Decembrie nr. 26, judetul Hunedoara sau prin intermediul postei electronice la adresa de e-mail: bibliotecadeva@upcmail.ro sau biblioteca_deva.info@yahoo.com. Pentru cererile in scris puteti descarca Formularul pentru cerere. In cazul in care o persoana se considera vatamata in drepturile sale, considerand ca i-a fost incalcat dreptul privind accesul la informatii de interes public poate depune o reclamatie administrativa la presedintele Consiliului Judetean Hunedoara, in termen de 30 de zile de la data luarii la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor institutiei. In acest sens puteti descarca Formularul pentru reclamatie administrativa. Biblioteca Judeteana "Ovid Densusianu" Hunedoara-Deva
330025 - Deva str. 1 Decembrie, nr. 26 jud. Hunedoara tel./fax 0254 216457; 0345 101131 pagina web: www.bibliotecadeva.ro email: bibliotecadeva@upcmail.ro; biblioteca.deva@yahoo.com MANAGER
Ioan Sebastian BARA Telefon/fax: 0254.216.457; 0354.101.131 Program audiente - Marti si Joi intre orele 12.00 si 14.00 e-mail: sebastianbara@yahoo.com COMPARTIMENT IT
 • Atributii specifice:
  • participa la intocmirea planului de cheltuieli ale institutiei privind dotarea cu tehnica de calcul;
  • asigura buna functionare a echipamentelor din dotare;
  • urmareste implementarea programelor in toate compartimentele institutiei si asigura relatii si asistenta tehnica necesare implementarii programelor respective;
  • asigura salvarea datelor, generari de date, devirusari;
  • asigura buna functionare a retelei;
  • asigura intretinerea si actualizarea site-ului bibliotecii;
  • intocmeste rapoarte tehnice solicitate de conducerea institutiei.
COMPARTIMENT METODIC
Bibliotecar responsabil: Mariana MARIAN
 • Atributii specifice:
  • se ocupa de indrumare si control metodic;
  • indruma si sprijina bibliotecile din judet in realizarea unor instrumente de informare;
  • coordoneaza activitati culturale ale bibliotecarilor din teritoriu;
  • verifica si centralizeaza statisticile trimestriale realizate de bibliotecile din teritoriu;
  • informeaza bibliotecile din judet despre aparitiile editoriale;
  • faciliteaza legaturi intre bibliotecile din judet cu edituri si cu alte institutii locale;
  • realizeaza perfectionarea profesionala metodica a bibliotecarilor din judet;
SERVICIUL COMPLETARE, EVIDENTA, CATALOGAREA COLECTIILOR
Sef serviciu: Dacian Ciprian DRĂGAN COMPARTIMENT COMPLETARE, EVIDENTA
 • Atributii specifice:
  • realizeaza receptia documentelor intrate in biblioteca;
  • urmareste intrarea publicatiilor comandate si a ofertelor acceptate si asigura exactitatea actelor insotitoare si integritatea publicatiilor;
  • inventariaza, barcodeaza si repartizeaza catre sectii si filiale exemplarele din stoc;
  • stabileste cota documentelor achizitionate de biblioteca si aplica semnul de proprietate pentru fiecare document;
  • genereaza si editeaza procesele-verbale de predare-primire pentru sectii si filiale;
  • genereaza si editeaza specificatiile pentru donatii (atunci cand acestea lipsesc);
  • concepe si realizeaza politica cresterii retrospective, curente si de perspectiva a colectiilor bibliotecii;
  • selecteaza din sursele de informare (librarii, comert stradal, edituri, site-uri, link-uri de pe internet etc.) titlurile de interes si face confruntarea cu cataloagele bibliotecii;
  • gestioneaza documentele intrate pana la predarea lor pe sectii, intocmind evidenta primara si individuala pentru acestea, urmarind evidentierea in Registrul de Miscare a Fondurilor si Registrul Inventar;
  • se ocupa cu scaderea numerelor de inventar pe baza de proces-verbal din Registrele de Inventar;
  • modifica repartizarea pe sectii (transfer) pe baza de proces-verbal in Registrele de Inventar;
  • depisteaza lacunele din colectiile existente, mentinand permanent legatura cu sectiile bibliotecii si urmarind completarea acestora prin achizitii de la anticariat, Rezerva Nationala;
  • analizeaza indicele de inzestrare si circulatie, structura tematica a colectiilor si propune masuri de optimizare a lor;
  • se ocupa de selectia cartilor donate.
COMPARTIMENT CATALOGAREA COLECTIILOR
 • Atributii specifice:
  • executa operatiile specifice de clasificare zecimala a documentelor; indexeaza continutul documentelor si stabileste vedetele de subiect;
  • realizeaza si completeaza in sistem informatizat descrierea bibliografica a documentelor conform normelor ISBD (International Standard Bibliographic Description);
  • genereaza fise matca pentru catalogul alfabetic de serviciu traditional;
  • introduce in baza de date documentele nou intrate;
  • completeaza inregistrarile din modulul de circulatie pe baza fiselor catalogului alfabetic pe titluri;
  • se ocupa de realizarea modificarilor care intervin in Clasificarea Zecimala Universala;
  • verifica corectitudinea repartizarilor pe sectii si a preturilor in vederea generarii Registrului Inventar si a proceselor-verbale;
  • colaboreaza la stabilirea obiectivelor operationale anuale;
  • urmareste realizarea indicatorilor propusi in programele de activitate anuale prin intocmirea situatiilor statistice;
  • corecteaza eventualele greseli de clasificare, indexare, cotare observate in baza de date (catalogul electronic) a bibliotecii;
  • genereaza fise matca pentru filiale si Biblioteca Nationala a Romaniei.
SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL
Sef serviciu: Luminiţa Mioara VULCAN Serviciul faciliteaza accesul cititorior la colectiile bibliotecii, realizeaza imprumutul documentelor pentru Sala de lectura sau pentru acasa prin sectiile, filialele si punctele de imprumut existente: Cartile care nu se gasesc in colectiile bibliotecii pot fi aduse prin imprumut interbibliotecar de la o alta biblioteca din tara. SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV, INTRETINERE
Sef serviciu: Claudia Petrina NECULA
 • Atributii specifice:
  • intocmeste lucrarile de achizitii publice ce urmeaza sa se realizeze;
  • intocmeste evidenta primara si individuala a documentelor financiare, sesizand abaterile si propunand solutii pentru remedierea lor;
  • intocmeste si monitorizeaza modul de utilizare a fondurilor banesti, a documentelor de evidenta cu regim special;
  • intocmeste documentele financiar-contabile aferente evidentei primare a operatiunilor zilnice: acte de casa si banca, receptii, bonuri de consum etc;
  • realizeaza activitati de management ale resurselor umane (carti de munca, contracte de angajare, dosare de personal, evidente pontaj, evidenta deplasari), precum si respectarea legalitatii si disciplinei muncii in cadrul acesteia;
  • asigura comunicarea dispozitiilor interne si a legislatiei specifice in vigoare, de nivel general si/ sau individual, in vederea ducerii lor la indeplinire.
COMPARTIMENT ADMINISTRATIV
 • Atributii specifice:
  • organizeaza si pastreaza arhiva institutiei;
  • gestioneaza magazia de materiale;
  • realizeaza aprovizionarea tehnico-materiala, conform cerintelor si bugetului aprobat.
COMPARTIMENT INTRETINERE-DESERVIRE
 • Atributii specifice:
  • se ocupa de lucrari de intretinere tehnica si igienizare ale spatiilor bibliotecii;
  • colaboreaza cu celelalte servicii/compartimente la indeplinirea functiilor si atributiilor bibliotecii;

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A INSTITUTIEI


   Regulamentul de organizare a institutiei


ORGANIGRAMA INSTITUTIEI
   Organigrama institutiei

BILANTUL INSTITUTIEI PE ANUL 2016
   Bilant - 2016

RAPORTUL DE ACTIVITATEA PE ANUL 2016
   Raport activitate - 2016

BUGETUL INSTITUTIEI PE ANUL 2015
   Buget - 2015

DECLARATII DE AVERE si INTERESE

   Ioan Sebastian BARA - Manager
    Declaratii de avere     Declaratii de interese     Declaratii de interese ales local
    Anul     Anul     Anul
   
   
   
    2010     2010
    2011     2011
    2012     2012
    2013     2013
    2014     2014
    2015     2015     2015
    2016     2016
    2016
   Maria POPA - Sef Serviciu Financiar-Contabil, Resurse Umane, Administrativ, Intretinere
    Declaratii de avere     Declaratii de interese
    Anul     Anul
   
   
   
    2010     2010
    2011     2011
    2012     2012
    2013     2013
    2014     2014
    2015     2015
    2016     2016
   Claudia Petrina NECULA - Sef Serviciu Financiar-Contabil, Resurse Umane, Administrativ, Intretinere
    Declaratii de avere     Declaratii de interese
    Anul     Anul
   
   
   
   
    2016     2016
       Luminiţa Mioara VULCAN - Sef Serviciu Relatii cu Publicul
    Declaratii de avere     Declaratii de interese
    Anul     Anul
   
   
   
    2010     2010
    2011     2011
    2012     2012
    2013     2013
    2014     2014
    2015     2015
    2016     2016
   Dacian Ciprian DRĂGAN - Sef Serviciu Ccompletare, Evidenta, Catalogarea Colectiilor
    Declaratii de avere     Declaratii de interese
    Anul     Anul
   
   
   
    2010     2010
    2011     2011
    2012     2012
    2013     2013
    -     -
    -     -
    2016     2016
    2016-1     2016-1
Prima Pagina