ORGANIZAREA BIBLIOTECIISERVICIUL COMPLETARE, EVIDENTA, CATALOGAREA COLECTIILOR

COMPARTIMENT COMPLETARE, EVIDENTA
 • Atributii specifice:
  • realizeaza receptia documentelor intrate in biblioteca;
  • urmareste intrarea publicatiilor comandate si a ofertelor acceptate si asigura exactitatea actelor insotitoare si integritatea publicatiilor;
  • inventariaza, barcodeaza si repartizeaza catre sectii si filiale exemplarele din stoc;
  • stabileste cota documentelor achizitionate de biblioteca si aplica semnul de proprietate pentru fiecare document;
  • genereaza si editeaza procesele-verbale de predare-primire pentru sectii si filiale;
  • genereaza si editeaza specificatiile pentru donatii (atunci cand acestea lipsesc);
  • concepe si realizeaza politica cresterii retrospective, curente si de perspectiva a colectiilor bibliotecii;
  • selecteaza din sursele de informare (librarii, comert stradal, edituri, site-uri, link-uri de pe internet etc.) titlurile de interes si face confruntarea cu cataloagele bibliotecii;
  • gestioneaza documentele intrate pana la predarea lor pe sectii, intocmind evidenta primara si individuala pentru acestea, urmarind evidentierea in Registrul de Miscare a Fondurilor si Registrul Inventar;
  • se ocupa cu scaderea numerelor de inventar pe baza de proces-verbal din Registrele de Inventar;
  • modifica repartizarea pe sectii (transfer) pe baza de proces-verbal in Registrele de Inventar;
  • depisteaza lacunele din colectiile existente, mentinand permanent legatura cu sectiile bibliotecii si urmarind completarea acestora prin achizitii de la anticariat, Rezerva Nationala;
  • analizeaza indicele de inzestrare si circulatie, structura tematica a colectiilor si propune masuri de optimizare a lor;
  • se ocupa de selectia cartilor donate.
COMPARTIMENT CATALOGAREA COLECTIILOR
 • Atributii specifice:
  • executa operatiile specifice de clasificare zecimala a documentelor; indexeaza continutul documentelor si stabileste vedetele de subiect;
  • realizeaza si completeaza in sistem informatizat descrierea bibliografica a documentelor conform normelor ISBD (International Standard Bibliographic Description);
  • genereaza fise matca pentru catalogul alfabetic de serviciu traditional;
  • introduce in baza de date documentele nou intrate;
  • completeaza inregistrarile din modulul de circulatie pe baza fiselor catalogului alfabetic pe titluri;
  • se ocupa de realizarea modificarilor care intervin in Clasificarea Zecimala Universala;
  • verifica corectitudinea repartizarilor pe sectii si a preturilor in vederea generarii Registrului Inventar si a proceselor-verbale;
  • colaboreaza la stabilirea obiectivelor operationale anuale;
  • urmareste realizarea indicatorilor propusi in programele de activitate anuale prin intocmirea situatiilor statistice;
  • corecteaza eventualele greseli de clasificare, indexare, cotare observate in baza de date (catalogul electronic) a bibliotecii;
  • genereaza fise matca pentru filiale si Biblioteca Nationala a Romaniei.


SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL
Serviciul faciliteaza accesul cititorior la colectiile bibliotecii, realizeaza imprumutul documentelor pentru Sala de lectura sau pentru acasa prin sectiile, filialele si punctele de imprumut existente:
 • Puncte de imprumut:
  • Punctul de imprumut Biblioteca de vara, in exclusivitate pentru persoanele care frecventeaza Strandul Municipal Deva.
  • Sala Pinocchio, in exclusivitate pentru copiii internati in Spitalul de Pedriatrie Deva.
  • Puncte de imprumut stradal, aceste puncte de imprumut sunt destinate tuturor celor care iubesc cartea si se afla amplasate in urmatoarele zone din oras:
   Parcul "Cetate"; Piata "Victoriei"; Piata "Arras"; Cartier "Dacia", bulevardul Dacia, Cartier Micro 15, zona "Lidl"; Parcul "Bejan"
Cartile care nu se gasesc in colectiile bibliotecii noastre pot fi aduse, prin imprumut interbibliotecar, in cazul in care exista la o alta biblioteca publica din tara.COMPARTIMENT IT
 • Atributii specifice:
  • participa la intocmirea planului de cheltuieli ale institutiei privind dotarea cu tehnica de calcul;
  • asigura buna functionare a echipamentelor din dotare;
  • urmareste implementarea programelor in toate compartimentele institutiei si asigura relatii si asistenta tehnica necesare implementarii programelor respective;
  • asigura salvarea datelor, generari de date, devirusari;
  • asigura buna functionare a retelei;
  • asigura intretinerea si actualizarea site-ului bibliotecii;
  • intocmeste rapoarte tehnice solicitate de conducerea institutiei.


COMPARTIMENT METODIC
Bibliotecar responsabil: Mariana MARIAN
 • Atributii specifice:
  • se ocupa de indrumare si control metodic;
  • indruma si sprijina bibliotecile din judet in realizarea unor instrumente de informare;
  • coordoneaza activitati culturale ale bibliotecarilor din teritoriu;
  • verifica si centralizeaza statisticile trimestriale realizate de bibliotecile din teritoriu;
  • informeaza bibliotecile din judet despre aparitiile editoriale;
  • faciliteaza legaturi intre bibliotecile din judet cu edituri si cu alte institutii locale;
  • realizeaza perfectionarea profesionala metodica a bibliotecarilor din judet;


SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV, INTRETINERE
Sef serviciu: Claudia Petrina NECULA
 • Atributii specifice:
  • intocmeste lucrarile de achizitii publice ce urmeaza sa se realizeze;
  • intocmeste evidenta primara si individuala a documentelor financiare, sesizand abaterile si propunand solutii pentru remedierea lor;
  • intocmeste si monitorizeaza modul de utilizare a fondurilor banesti, a documentelor de evidenta cu regim special;
  • intocmeste documentele financiar-contabile aferente evidentei primare a operatiunilor zilnice: acte de casa si banca, receptii, bonuri de consum etc;
  • realizeaza activitati de management ale resurselor umane (carti de munca, contracte de angajare, dosare de personal, evidente pontaj, evidenta deplasari), precum si respectarea legalitatii si disciplinei muncii in cadrul acesteia;
  • asigura comunicarea dispozitiilor interne si a legislatiei specifice in vigoare, de nivel general si/ sau individual, in vederea ducerii lor la indeplinire.
COMPARTIMENT ADMINISTRATIV
 • Atributii specifice:
  • organizeaza si pastreaza arhiva institutiei;
  • gestioneaza magazia de materiale;
  • realizeaza aprovizionarea tehnico-materiala, conform cerintelor si bugetului aprobat.
COMPARTIMENT INTRETINERE-DESERVIRE
 • Atributii specifice:
  • se ocupa de lucrari de intretinere tehnica si igienizare ale spatiilor bibliotecii;
  • colaboreaza cu celelalte servicii/compartimente la indeplinirea functiilor si atributiilor bibliotecii;
Prima Pagina Pagina anterioara