EVENIMENTELE DIN LUNA IUNIE 2019    În fiecare săptămână, de luni până vineri, ora 16:00, Sala "Biblionet" a Bibliotecii
Cursuri de iniţiere în contabilitate – pentru persoane cu studii mediii
   

Biblioteca Judeţeană "Ovid Densusianu" Hunedoara-Deva Îşi adaptează activităţile În funcţie de necesităţile unor categorii tot mai largi de utilizatori. De aceea, Biblioteca Judeţeană organizează o serie de activităţi şi oferă servicii Într-o gamă diversificată, orientate În principal către tinerii noştri utilizatori, pe care Îi invităm să ia parte la acestea. Pe lângă serviciile cu care ne-am obişnuit utilizatorii (Împrumut de cărţi pentru copii şi adulţi În limba română şi În limbi străine; Împrumut de CD-uri cu muzică şi DVD-uri cu desene animate, filme artistice şi documentare; accesul la presa locală şi naţională; consultarea legislaţiei la zi; bibliografii la cerere şi acces la internet), În perioada care urmează vom organiza gratuit următorul curs destinat utilizatorilor: Cursul "Contabil" (curs de iniţiere În contabilitate pentru studii medii). Cursul este autorizat de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională, iar absolvenţii vor primi diplomă de absolvire. Cursul este organizat de Centrul de Formare Profesională al Bibliotecii Judeţene "Ovid Densusianu"Hunedoara – Deva, durează 6 săptămâni şi se adresează absolvenţilor de liceu de orice vârstă,interesaţi să cunoască noţiuni elementare de contabilitate care Îi pot ajuta să profeseze În compartimente de evidenţă primară, contabilitate de gestiune şi financiară. De asemenea, acest curs poate deschide calea spre Înscrierea În CECAR (Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România), pentru a deveni contabil autorizat (independent) sau pentru a Înfiinţa şi gestiona eficient propria afacere, În orice domeniu de activitate.


                 


    În fiecare săptămână, de luni până vineri, Biblioteca Judeţeană "Ovid Densusianu" Hunedoara-Deva,
Ateliere de ştiinţă, tehnică, informatică şi matematică pentru copii, reunite sub genericul "Ora să ŞTIM"
   

Biblioteca Judeţeană "Ovid Densusianu" Hunedoara-Deva, cu sprijinul Consiliului Judeţean Hunedoara şi a Fundaţiei Progress organizează ateliere de ştiinţă, tehnică, informatică şi matematică pentru copii, reunite sub genericul "Ora să ŞTIM"


                 


    mai 2019, Biblioteca Judeţeană "Ovid Densusianu" Hunedoara-Deva
Ateliere de coding pentru copii
 


Biblioteca Judeţeană "Ovid Densusianu" Hunedoara-Deva, cu sprijinul Consiliului Judeţean Hunedoara şi a Fundaţiei Progress organizează în fiecare zi de:
        miercuri între orele 15:30 şi 17:30
        joi între orele 16:00 şi 18:00
Ateliere de coding pentru copii


                 


    5 iunie 2019, ora 17:00, Sala de Lectură a Bibliotecii:
Eveniment cultural deosebit:
lansarea romanului "Pământul tuturor faptelor", operă postumă a regretatului scriitor Valeriu BÂRGĂU,
şi a volumului "Interviuri fără frontiere", a cărui autoare este poeta şi editoarea Mariana PÂNDARU BÂRGĂU
 


Biblioteca Judeţeană "Ovid Densusianu" Hunedoara-Deva, cu sprijinul Consiliului Judeţean Hunedoara, organizează În ziua de 5 iunie 2019, ora 1700, la Sala de Lectură a Bibliotecii Judeţene, un eveniment cultural deosebit: lansarea romanului "Pământul tuturor faptelor", operă postumă a regretatului scriitor Valeriu Bârgău, şi a volumului "Interviuri fără frontiere", a cărui autoare este poeta şi editoarea Mariana Pândaru Bârgău. Ambele cărţi au văzut lumina tiparului la Editura Călăuza v.b din Deva, editură Înfiinţată de soţii Valeriu Bârgău şi Mariana Pândaru.
Valeriu Bârgău a fost unul dintre cei mai importanţi scriitori hunedoreni, apreciat de Întreaga comunitate literară din România pentru creaţia sa poetică, pentru cărţile de reportaje, pentru activitatea gazetărească etc. A fost o personalitate care şi-a pus amprenta pe viaţa culturală a judeţului Hunedoara atât Înainte, cât şi după 1989. A avut-o alături pe poeta Mariana Pândaru, cei doi soţi fiind adevăraţi animatori ai vieţii literare din judeţul Hunedoara. Pe lângă activitatea lor literară de sine stătătoare, au Înfiinţat la Deva, În februarie 1990, ziarul "Călăuza noastră", ziar care În scurtă vreme s-a bucurat de o foarte mare popularitate. În anul 1994 au Înfiinţat revista "Constelaţia Dragonului" (1994-1996), devenită mai târziu "Ardealul literar şi artistic", apoi "Ardealul literar", revistă cu răspândire naţională.
În timpul vieţii, Valeriu Bârgău a publicat 14 volume de poezie, proză şi interviuri, iar postum i-au apărut şapte volume, prin grija poetei Mariana Pândaru, inclusiv volumul lansat acum. De asemenea, a scris peste 2.000 de articole, cronici literare, recenzii, critică şi istorie literară, articole de Întâmpinare literară.
Memoria lui Valeriu Bârgău, plecat mult prea devreme dintre noi, este păstrată de poeta Mariana Pândaru, precum şi de toţi cei care au avut prilejul să-l cunoască şi să-i fie aproape.
Romanul "Pământul tuturor faptelor" este cel de-al treilea roman scris de Valeriu Bârgău, după "Utopia profesorului Dunca" (În colaborare cu Neculai Chirica), În 1986, şi "Semne particulare", În 1988. În manuscrisele rămase de la Valeriu Bârgău, soţia sa a mai descoperit alte cinci romane pe care va Încerca să le publice În viitor.
Romanul lui Valeriu Bârgău este scris Într-o manieră modernă, cu personaje limpede conturate, ale căror destine interferează, poveştile lor de viaţă fiind foarte bine conduse de autor. Atmosfera de şantier, unde se petrece acţiunea, este redată cu un puternic simţ al realităţii, cu dialoguri fireşti, care subliniază perfect caracterele personajelor, trăirile lor lăuntrice. Lectura este captivantă, la final cititorul rămâne cu imaginea caleidoscopică a unei lumi În care gravitează personaje ale căror traiectorii de viaţă se Împletesc, se despart pentru a se Întâlni din nou.
Cu acelaşi prilej, parcă demonstrându-ne că sunt Împreună şi după moarte, Mariana Pândaru Îşi va lansa un amplu volum de interviuri cu 72 de scriitori, artişti plastici, medici, filosofi, politicieni, volum dens, fiecare interviu fiind un dialog deschis, sincer, cu adevărat "fără frontiere", aşa cum spune titlul cărţii. Cititorii vor avea prilejul să cunoască Îndeaproape personalităţi ca: scriitorii Mircea Ciobanu, Mircea Sântimbreanu, Monica Lovinescu, Ioan Vieru, Ion Horea, Mircea Vaida-Voevod, Margareta Labiş, Doina Uricariu, Gheorghe Grigurcu, Liviu Ioan Stoiciu, Octavian Doclin, Cornel Ungureanu, Aurelian Titu Dumitrescu, Ioan şi Eugen Evu, Neculai Chirica, Victor Isac, artiştii plastici Gheorghe Pogan, Ion Cârjoi, Ioan Şeu, Mircea Bâtcă. Nu lipseşte nici un amplu dialog cu cel care a fost scriitorul Valeriu Bârgău, unul dintre primele interviuri ale poetei, realizat În anul 1980.
Din prefaţa volumului, semnată de Maria Daniela Pănăzan, aflăm că "citind despre ceilalţi, te regăseşti pe tine, te Întorci Înspre tine, te Întâlneşti cu tine Însuţi. (…) Şi ce poate fi mai frumos decât să citeşti frânturi mărturisite de viaţă În care te vezi pe tine ca Într-o oglindă, care te Îndreaptă Înspre bucuria de a fi tu Însuţi În cartea de istorie a lumii?"
Cartea Marianei Pândaru va aduce, cu siguranţă, multă bucurie celor care o vor citi.
La final, poeta şi editoarea Mariana Pândaru va oferi autografe doritorilor.


                 


    6 iunie 2019, ora 17:00, Sala de Lectură a Bibliotecii
Eveniment cultural destinat iubitorilor de poezie: poetul Andrei CAUCAR îşi va lansa două volume de versuri.
Primul volum se numeşte "Sânge de sub tălpile mele", apărut în anul 2018, şi a fost distins cu Premiul "Ion D. Sîrbu" pentru Poezie (Petroşani, 2018).
Al doilea volum poartă numele "Cartea Suzanei" (Satu Mare, 2019)
   

Biblioteca Judeţeană "Ovid Densusianu" Hunedoara-Deva, cu sprijinul Consiliului Judeţean Hunedoara, organizează În ziua de 6 iunie 2019, ora 1700, la Sala de Lectură a Bibliotecii Judeţene, un eveniment cultural destinat iubitorilor de poezie: poetul Andrei Caucar Îşi va lansa două volume de versuri.
Primul volum se numeşte Sânge de sub tălpile mele, a apărut În anul 2018 la Editura Fundaţiei Culturale "Ion D. SÎrbu" din Petroşani şi a fost distins cu Premiul "Ion D. SÎrbu" pentru Poezie, 2018. Prefaţa volumului este semnată de scriitorul Dumitru Velea.
Al doilea volum poartă numele Cartea Suzanei, a apărut la Editura Inspirescu din Satu Mare În anul 2019 şi are o prefaţă semnată de poetul Daniel Marian.
Andrei Caucar s-a născut În anul 1954 În satul hunedorean Ohaba Ponor. Din cei mai fragezi ani, În timp ce era elev al unei şcoli profesionale din Oradea, unde a fost atras de dragostea pentru locomotive, are şi primele Încercări poetice. Prima poezie, intitulată Eu singur vin, Îi este publicată În ziarul "Crişana" din Oradea. A frecventat cenaclul literar orădean "Nebănuite trepte" În a cărui revistă omonimă publică versuri alături de nume consacrate precum: Gabriela Hurezeanu, Vasile Dan, Octavian Doclin. Participă şi la cenaclul studenţilor de la Institutul Pedagogic din Oradea, unde e ascultat de distinsul intelectual şi diplomat, ministru al Învăţământului, Mircea Maliţa. Mai târziu, a fost membru al cenaclurilor "Venus" din Petrila şi "Panait Istrati" din Petroşani.
După o viaţă Întreagă dedicată profesiunii pe care a iubit-o, În care locomotiva a jucat un rol central, Andrei Caucar debutează la anii deplinei maturităţi, În anul 2011, cu volumul de poezii intitulat Poet găsit, apărut la Editura Măiastra din Târgu Jiu.
A publicat poezii În "Ardealul literar", "Opinii culturale", "Tribuna", "Vatra", "Sintagme literare", "Constelaţii diamantine", "eCreator", "Banchetul".
Ambele volume care se vor lansa ne fac cunoştinţă cu un poet sensibil, cu un real talent şi o forţă lirică impresionante. Imaginile poetice sunt de o mare delicateţe, ceea ce Îl face pe scriitorul Dumitru Velea să afirme că Andrei Caucar "când se apropie de poezie are candoarea unui copil faţă de o floare".
Întâlnirea cu poetul Andrei Caucar se va Încheia cu o sesiune de autografe oferite de autor pe volumele lansate.


                 


    14 iunie 2019, ora 18:00, Sala de Lectură a Bibliotecii:
Întâlnire cu jurnalistul şi poetul Daniel MARIAN care, cu acest prilej, îşi lansează cinci volume de versuri, care sunt în acelaşi timp şi antologii de autor:
"Recunoaşteri reflexe realminteri" (Satu Mare, 2019), "Primejdiile de la iubirile-ncoace" (Kaitangata, New Zealand, 2019), "Şampanie cu veveriţe" (Kaitangata, New Zealand, 2019), "Prispaş în cartierul cu şoapte" (Kaitangata, New Zealand, 2019) şi "Parfum de viaţă, esenţe tari" (Deva, 2019)
 


Biblioteca Judeţeană "Ovid Densusianu" Hunedoara-Deva, cu sprijinul Consiliului Judeţean Hunedoara, organizează În ziua de 14 iunie 2019, ora 1800, la Sala de Lectură a Bibliotecii Judeţene, o Întâlnire cu jurnalistul şi poetul Daniel Marian care, cu acest prilej, Îşi lansează cinci volume de versuri, care sunt În acelaşi timp şi antologii de autor: Recunoaşteri reflexe realminteri (Editura Inspirescu, Satu Mare, 2019), Primejdiile de la iubirile-ncoace (Kaitangata, New Zealand, 2019), Şampanie cu veveriţe (Kaitangata, New Zealand, 2019), Prispaş În cartierul cu şoapte (Kaitangata, New Zealand, 2019) şi Parfum de viaţă, esenţe tari (Deva, 2019). Daniel Marian face parte din acea generaţie de poeţi hunedoreni care vin În urma poeţilor Iv Martinovici, Mariana Pândaru, Paulina Popa, Eugen Evu, Ioan Evu. Absolvent al Colegiului Naţional "Decebal" din Deva, Daniel Marian s-a afirmat În peisajul poetic hunedorean după anul 1988, iar imediat după 1990 a Început să desfăşoare o bogată activitate jurnalistică la publicaţiile "Actual", "Oglinda", "Lumina", "Opinii culturale" din Deva; la agenţia de presă "A. M. Press". A fost redactor la Radio Deva şi redactor corespondent la cotidienele "Ziua", "România Liberă", "Transilvania Jurnal", "Jurnalul Naţional", "Evenimentul Zilei". A publicat poezii şi cronici literare În reviste de prestigiu ca: "Tribuna", "Vatra", "Oglinda literară", "Steaua", "Orizont", "SLAST", "Ramuri", "Ardealul literar şi artistic", "Nova Provincia Corvina", "Constelaţii Diamantine", "ProSaeculum", "Algoritm literar", "Impact cultural", "Dăruiri literare", "Citadela", "Lumină Lină" (SUA ), "Observatorul" (Canada), "Onyx" (Irlanda), "Zemra Sqhiptare" (Albania) ş.a. Volumul de debut, Căpiţă de fluturi, Îngerii mei, apărut În anul 2011, a fost urmat de peste 40 de volume şi plachete de versuri care s-au bucurat de succes În rândul colegilor de breaslă şi al iubitorilor de poezie. Cele cinci volume de versuri lansate acum dovedesc aceeaşi capacitate lirică a lui Daniel Marian de a crea stări, imagini, de a purta cititorul Într-o lume a viselor, a sufletului mereu aflat În căutarea Frumosului, a Iubirii şi a Adevărului. Într-una din prefeţele semnate Daniel Luca se află o foarte concisă şi relevantă caracterizare a Întregii opere poetice a lui Daniel Marian: "De undeva, din depărtarea vremii, se Întrupează un voinic atipic ce Îşi poartă propria bătălie cu cuvintele, pe numele său Daniel Marian (...)", iar teatrul de luptă Îl reprezintă toate volumele de poezii scrise până acum de acest prodigios poet. La final, poetul şi jurnalistul Daniel Marian va oferi autografe pe cele cinci volume lansate.


                 


    19 iunie 2019, ora 17:00, Deva Mall, et. 4, Salle d'Or
Eveniment cultural-spiritual de excepţie:
întâlnirea cu renumitul medic neurolog şi psihiatru Dumitru Constantin Dulcan,
care îşi va lansa cel mai recent volum, intitulat "Creierul şi mintea Universului",
carte apărută la Editura Şcoala Ardeleană din Cluj-Napoca în anul 2019
 


Biblioteca Judeţeană "Ovid Densusianu" Hunedoara-Deva, cu sprijinul Consiliului Judeţean Hunedoara şi în parteneriat cu Editura Şcoala Ardeleană, organizează în ziua de 19 iunie 2019, ora 17:00, în incinta Deva Mall, etajul patru, Salle d'Or, un eveniment cultural-spiritual de excepţie: întâlnirea cu renumitul medic neurolog şi psihiatru Dumitru Constantin Dulcan, care îşi va lansa cel mai recent volum, intitulat "Creierul şi mintea Universului", carte apărută la Editura Şcoala Ardeleană din Cluj-Napoca în anul 2019.
Dumitru Constantin Dulcan, născut la 6 noiembrie 1938 în comuna Mârghia, judeţul Argeş, a absolvit Facultatea de Medicină Generală din Bucureşti (1962). Este specializat în neurologie şi psihiatrie, cu competenţe în explorări neurofiziologice. Este doctor în ştiinţe medicale. A fost Şeful Catedrei de Neurologie la Spitalul Militar Central şi Şeful Catedrei de Neurologie şi Neuropsihosomatică de la Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti. Este membru al Societăţii Române de Neurologie, al Organizaţiei Internaţionale de Cercetare a Creierului (IBRO), al Societăţii Române de Psihiatrie, al Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din România şi din străinătate şi al numeroase societăţi ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
A elaborat ca autor unic sau coautor numeroase lucrări de specialitate şi note de curs în domeniul neurologiei, este autorul a patru invenţii de uz medical brevetate de OSIM, a participat la zeci de reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale cu peste 300 de comunicări, a fost distins cu binemeritate premii şi decoraţii.
Dar dincolo de aceste importante realizări pe plan medical, Dumitru Constantin Dulcan a devenit cunoscut şi apreciat de publicul larg graţie unor cărţi în care abordează teme legate de conştiinţă, de macrocosmos şi microcosmos, de forţa care stă la temelia întregului nostru Univers, de lumea de dincolo, de materie şi suflet.
În anul 1981, în plină epocă totalitară, cartea sa "Inteligenţa materiei" a produs o impresie extraordinară asupra celor care au citit-o. Cartea a fost retrasă de pe piaţă şi a circulat clandestin, din mână în mână, în copii xerox. În acea carte, autorul argumenta ştiinţific faptul că "în spatele tuturor lucrurilor se află o Raţiune universală care ordonează şi coordonează totul. Şi că această Raţiune e Dumnezeu". Cartea vorbea, subtil, dar curajos, despre existenţa lui Dumnezeu, subiect tabu în perioada comunistă, răsturnând, sau cel puţin punând la îndoială, viziunea materialistă supra lumii. După 1990, cei care ştiau cine este Dumitru Constantin Dulcan, dar şi cei interesaţi de marile întrebări ale existenţei, au avut bucuria să descopere, pe lângă două reeditări ale cărţii "Inteligenţa materiei", noi cărţi ale acestui extraordinar intelectual: "Somnul raţiunii" (2001); "Instinct, inteligenţă, geniu în viziunea lui Lucian Blaga", în lucrarea "Povestea aforismelor", Bucureşti (2004); "Gândirea omului modern. Culmi şi limite" (2006); "În căutarea sensului pierdut" (2008); "Către noi înşine" (2010, 2013); "Mintea de dincolo" (2013).
Referindu-se la cea mai recentă carte a sa, "Creierul şi mintea Universului", Dumitru Constantin Dulcan ne mărturiseşte că, prin titlul ei, a dorit să exprime "... o imagine a Universului văzut ca un mare creier şi o mare minte prin multitudinea de legităţi şi funcţionalităţi comune acestuia şi întregii lumi vii". Din bogatul sumar al cărţii, se desprind teme mari care, cu siguranţă, vor lăsa o puternică impresie asupra cititorilor: Conduite inteligente comune la nivel cosmic şi biologic; Problematica conştiinţei în secolul al XXI-lea; Fiziologia şi filosofia gândirii; Lecţiile experienţelor morţii clinice; Creierul uman – marele miracol al Universului; Timpul altfel văzut etc. Sunt doar câteva dintre subiectele abordate în carte, subiecte care au puterea de a răscoli convingerile celor care vor citi volumul.
Dumitru Constantin Dulcan va vorbi despre această carte şi va răspunde întrebărilor care, cu siguranţă, i se vor adresa din partea publicului.


                 


Prima Pagina Pagina anterioara