Page 2 - Caietele Confucius nr.5
P. 2

Caietele Confucius, Nr. 5 / 2020                    Revistă publicată sub egida
                      Institutului Confucius

             de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

                      și a Clasei Confucius
             a Liceului de Arte „Sigismund Toduță” Deva

     Președinte de onoare: prof. univ. dr. ing. Constantin Oprean

     Director publicație:        prof. Gheorghe Ioan Mihuț
     Redactor-șef:            prof. dr. Adela Ioana Mateș     Redactori permanenți:
        n Wang Jiong - director, Institutul Confucius Sibiu

        n Conf. univ. dr. Eva Nicoleta Burdușel
        n Ioan Sebastian Bara - manager, Biblioteca Județeană

                            „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva
        n Prof. Liu Qian - traducere articole în limba chineză     Corectură:         Adela Ioana Mateș
     Grafică și

     tehnoredactare:  Vandor Alexandra Aletta
     Coperta:          Vandor Alexandra Aletta

     Foto coperta 1:  https://pixabay.com/ro/
     Poze interior:       arhiva personală -

                  Mateș Adela Ioana (imagini din Shanghai)
                   Deva, str. Titu Maiorescu, nr. 30,

                 jud. Hunedoara, telefon: 0740 /218056
                 E-mail: caieteleconfucius@yahoo.com

                 ISSN 2537-3579 / ISSN-L 2537-3579
   1   2   3   4   5   6   7