Page 5 - Caietele Confucius nr.5
P. 5

Clasa CONFUCIUS
                    Institutul Confucius de la  Biblioteca Județeană
                                                 Liceul de Arte
                    Universitatea „Lucian Blaga”  „Ovid Densusianu”    „Sigismund Toduță”
                       din Sibiu        Hunedoara-Deva
                                                  Deva
       -----------------------------------------------------------


                              MODELUL CHINEZESC

                          - MODEL DE BUNĂ PRACTICĂ -

                            Atunci când vorbim despre China și despre
                          poporul chinez avem imaginea unei țări cât un
                          continent și a unui popor cu o cultură milenară ale
                          cărei simboluri sunt reprezentate de Confucius,
                          Dragonul, Opera Beijing, Kung Fu, Drapelul
                          Republicii Populare Chineze, caracterele chinezești,
                          ursul Panda, Marele Zid și medicina tradițională
                          chineză. Vorbind despre poporul chinez, marele
                          filozof Confucius spunea:
          „Dacă străinii nu vă respectă, câștigați-i de partea voastră prin cultivarea
       culturii și virtuților voastre”, pentru că valorile tradiționale ale societății chineze le
       reprezintă respectul, armonia și prietenia având în centru familia, comunitatea.
          Dacă bunele practici existente pot fi preluate și adaptate la condiții concrete,
       atunci eforturile și costurile pe care le presupune descoperirea lor se reduc
       considerabil. În același timp o bună practică descoperită ne învață și ne oferă șansa să
       o îmbunătățim atunci când o aplicăm.
          Aș menționa întâi modelul de societate socialistă chineză care a reușit să preia
       tot ce este mai bun din economia de piață capitalistă și economia planificată socialistă
       bazată pe douăsprezece valori: prosperitate, democrație, politețe, armonie, libertate,
       egalitate, justiție, domnia legii, patriotism, profesionalism, integritate și prietenie.
          Un al doilea exemplu de bună practică este modul de creație și funcționare a
       Institutului Confucius, rezultat al unui acord între o universitate din China și
       universitatea din afara Chinei care va găzdui institutul cultural. Argumentul acestei
       proceduri de creație este justificat de numărul mare și competența profesorilor din
       universitate în domeniul limbii și culturii.
          Un al treilea model de bună practică al societății chineze îl reprezintă modul de
       soluționare a conviețuirii în pace și bunăstare a celor 55 de naționalități conlocuitoare.

          Un alt model de bună practică care a fost transformat în lege obligatorie în China
       este punerea în practică a principiului meritocrației în tot ce a însemnat valorificarea
       superioară a capitalului uman, cel mai important capital al unei națiuni, al unei țări.
       Conform acestui principiu nimeni nu va putea ocupa o funcție fără să merite, adică fără
       să aibă competențe certificate în domeniul respectiv. Calitatea managementului la nivel
       macroeconomic și microeconomic este determinată și de calitatea intrinsecă a
       managementului. Trebuie reținut faptul că defectele unui manager se multiplică la
       scara colectivității pe care el o manageriază. Iată de ce în China nimeni nu ajunge într-o
       poziție managerială dacă nu merită (nu posedă toate competențele necesare). Se
       cunoaște faptul că Republica Populară Chineză de azi este în mare parte moștenirea lui
       Deng Xiaoping, care a introdus cu adevărat reformele de reconstrucție a țării cu deviza
       -----------------------------------------------------------
       Caietele Confucius, Nr. 5/2020                                3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10