Page 13 - Calendarul_personalitatilor_hunedorene_2022
P. 13

  6 DUMITRAȘCU, SEVER –                  10 MOLDOVAN, DIMITRIE – Jude suprem
               Profesor universitar, doctor în istorie,          al Comitatului Hunedoara (16 octombrie 1811 – 10
               arheolog (6 iunie 1937). Născut în comuna         iunie 1887). S-a născut la Deva, județul Hunedoara.
               Rapoltu Mare, județul Hunedoara. 85 de ani        135 de ani de la moarte.
               de la naștere.
                                               11 FRENȚIU, VALERIU – Episcop greco –

          8 RADU, IACOB       – Vicar al Hațegului, doctor         catolic, deținut politic (25 aprilie 1975 - 11 iunie

          în teologie, membru corespondent al Academiei            1952). S-a născut la Reșița. 70 de ani de la moarte.
          Române (2 ianuarie 1868 – 8 iunie 1932). Născut în

          comuna Rădești, județul Alba. 90 de ani de la moarte.           15 GROZA, PETRU MIRCEA – Profesor

                                               universitar, doctor docent în științe medicale (7
          9 BAL, NICOLAE  – Profesor universitar,              februarie 1921 – 15 iunie 1997). Născut la Deva,

          doctor inginer (9 iunie 1947). Născut în comuna          județul Hunedoara. 25 de ani de la moarte.
          Sălaşu de Sus, judeţul Hunedoara. 75 de ani de la
          naştere.                                          12
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18