Page 14 - Calendarul_personalitatilor_hunedorene_2022
P. 14

 15 IRIMIE, SABINA – Profesor universitar,             25 BRATU, ALINA – Profesor (25 iunie 1972).
          doctor inginer (15 iunie 1957). Născută la Petroșani,           S-a născut la Hațeg, județul Hunedoara. 50 de ani de la
          județul Hunedoara. 65 de ani de la naștere.                naștere.


          18 SOCALICI, ANA VIRGINIA                       26 ELI, PETRU ANDRONE – Profesor,
          – Conferențiar universitar, doctor                   instrumentist (26 iunie 1957). Născut în satul
          inginer (18 iunie 1972). Născută în                 Orăștioara de Jos, județul Hunedoara. 65 de ani de la
          orașul Simeria, județul Hunedoara. 50 de                 naștere.
          ani de la naștere.
                                              29 DAN, IOAN – Scriitor (29 iunie 1922 – 31

          24 HERLEA, ALEXANDRU – Jurist, doctor                 octombrie 2003). Născut la Deva, județul Hunedoara.
          în științe juridice și economice (24 iunie 1907 – 18           100 de ani de la naștere.
          august 1979). S-a născut în satul Vinerea-Orăștie. 115
          ani de la naștere.                            30 BURNAZ, SILVIA – Doctor în biologie,

                                               cercetător științific III (30 iunie 1952). Născută la
                                               Deva, județul Hunedoara. 70 de ani de la naștere.


                                              30 METEȘ, ŞTEFAN – Istoric, preot,
                                               membru    corespondent     al  Academiei
                                               Române (27 decembrie 1886 – 30 iunie 1977).
                                               S-a născut în satul Geomal, comuna Stremț,
                                               județul Alba. 45 de ani de la moarte.

                                          13
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19