Page 3 - Calendarul_personalitatilor_hunedorene_2022
P. 3

  24 CISMAȘ, CORNEL – Profesor (24 ianuarie                 26 GEORGESCU, MIRCEA – Profesor
           1927). Născut în satul Gelmar, comuna Geoagiu,           universitar, doctor inginer (26 ianuarie 1942).
           județul Hunedoara. 95 de ani de la naștere.                Născut în Basarabia. 80 de ani de la naștere.


           24 DRAGOMIR, MARIAN CĂTĂLIN –                     28 STRĂUȚ, IRIMIE – Scriitor, publicist (28
           Artist plastic, sculptor                        ianuarie 1932 – 12 martie 2017). Născut în comuna
           (24 ianuarie 1977). S-a                        Feneș, județul Alba.  90 de ani de la naștere, 5 ani
           născut la Deva, județul                        de la moarte.
           Hunedoara. 45 de ani de
           la naștere.                                28 VUIA, ROMULUS            –

                                                Profesor universitar, doctor în

                                                geografie   și  istorie,  etnograf,

           25 COSTEA, MARCEL OCTAV                –        etnolog (28 ianuarie 1887 – 2 iulie
           Compozitor, dirijor, lector universitar (25              1963). S-a născut la Comloșul Mare,
           ianuarie 1957). S-a născut la Hunedoara. 65 de ani            județul Timiș. 135 de ani de la
           de la naștere.                              naștere.                                                30 GOGU, I. GRIGORE – Profesor
                                                universitar (30 ianuarie 1952). S-a născut la Hațeg,
                                                județul Hunedoara. 70 de ani de la naștere.                                           2
   1   2   3   4   5   6   7   8