Page 5 - Calendarul_personalitatilor_hunedorene_2022
P. 5

 12 MANIU, DAVID – Magistrat, eseist (12              16 CREPCIA, NICOLAE – Poet (16 februarie

           februarie 1922 – 8 noiembrie 1994). Născut în           1952). Născut în satul Brotuna, comuna Vața de Jos,
           comuna Șugag, județul Alba. 100 de ani de la           județul Hunedoara. 70 de ani de la naștere.
           naștere.
                                               16 STOICOVICI, EUGEN – Profesor

           13 SZEKELY, NICOLAE – Scriitor,                    universitar (10 februarie 1906 – 16 februarie
           muzician (13 februarie 1962). S-a născut în             1992). Născut în comuna Bejan, județul Hunedoara.
           comuna Ghelari, județul Hunedoara. 60 de ani de la            30 de ani de la moarte.
           naștere.

                                               17 TORMA, CAROL – Arheolog, membru de
                                                onoare al Academiei Române (1829 – 17
                                                februarie 1897). S-a născut la Turdaș, județul
                                                Hunedoara. 125 de ani de la moarte.


                                                23 DRAGOMIR, SILVIU –
                                                Profesor universitar, doctor în istorie,
                                                ministru, membru al Academiei
                                                Române (13 martie 1888 – 23
                                                februarie   1962).  S-a   născut  în

                                                localitatea    Gurasada,     județul
                                                Hunedoara. 60 de ani de la moarte.
           15 SCHON, ILIE – Grafician (15 februarie

           1922). Născut în orașul Lupeni, județul Hunedoara.
           100 de ani de la naștere.                          25 TIMCU, GEORGE – Scriitor, redactor
                                                 (21 februarie 1939 – 25 februarie 1997). S-a
                                                 născut la Cernăuți. 25 de ani de la moarte.                                           4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10