Page 5 - HURUBA.cdr
P. 5

Biobibliografie Dumitru Huruba                        ,


        transpune în artă viața pe care o simțim la cote maxime. Cărţile lui Dumitru Hurubă
        constituie o adevărată cronică a complicatului angrenaj politico-social din România

        ultimelor două decenii. Cititorului care parcurge paginile scrise de Dumitru Hurubă
        îi vor trece prin faţa ochilor chipuri, măşti, personaje, fenomene, toate compunând
        un tablou multicolor şi multiform al unei realităţi pe care scriitorul a trăit-o din plin.
        Şi tocmai pentru că a trăit-o, ne-o dăruieşte nouă, spre neuitare şi ca să învăţăm din
        experienţa lui de viaţă.

           Atent cu propria lui creație, exigent și fidel principiilor etice ale unui scriitor
        autentic, Dumitru Hurubă se confesează cu totală sinceritate : „Evanghelia mea
        literară, în care cred cu sfinţenie, este aceea când îmi reuşeşte câte-un text, câte-o

        creaţie proprie, care (…) de multe ori se reduce la o singură frază sau chiar
        propoziţie. Aş vrea să înţelegi de-aici, fără să fie o laudă, că muncesc enorm pe text,
        iar după ce este tipărit, încă mai regret că, parcă, ar fi sunat mai bine altfel… Aceste
        trăiri ale mele, în calitate de scriitor, au la bază tocmai sinceritatea cu care îmi trimit
        mesajul către cititor. Şi (…) nu rar se întâmplă să-mi întreb un cititor prezumtiv:

        măi, omule, îţi place cum sună? Adică nu, nu vreau să-mi trădez cititorii nici măcar
        cu o virgulă. Între mine şi ei este o punte pe care scrie mare SINCERITATE – sper să
        reziste mult şi bine în timp… ”.

           Această impresionantă confesiune, adevărată profesiune de credință, crez și
        fir călăuzitor al creației ne dezvăluie profilul moral al unui scriitor cu o combustie
        artistică deosebită, un scriitor care își pune talentul uriaș cu care a fost hărăzit numai
        și numai în slujba cititorilor pe care îi iubește și îi respectă. Fiecare carte scoasă de
        sub tipar și purtând semnătura, adevărat brand, Dumitru Hurubă, este un dar pe care

        noi, cititorii și prietenii lui, îl primim cu bucurie, cu plăcere și cu mândrie că, iată,
        avem privilegiul de a fi contemporani cu o personalitate de anvergura lui.
           Numele lui Dumitru Hurubă poate sta cu cinste alături de prozatori iluștri,

        umoriști prin excelență, precum Tudor și Vlad Mușatescu, Teodor Mazilu, Ion
        Băieșu, Laurențiu Cerneț etc. Ca și la acești „monștri sacri” ai literaturii române, și
        în proza lui Dumitru Hurubă cititorul atent va avea surpriza să descopere acelaşi
        inepuizabil talent, aceeaşi subtilă ironie, aceeaşi scrutare acută şi pertinentă a unei
        lumi complicate şi de cele mai multe ori nemiloase.

           La ceas aniversar, îi dorim din toată inima lui Dumitru Hurubă ani mulți, cu
        sănătate și putere nesfârșită de a ne dărui noi și noi cărți.                                         Ioan Sebastian BARA

                                                    3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10