Page 7 - HURUBA.cdr
P. 7

Biobibliografie Dumitru Huruba                        ,


           Deşi scrierile în proză ale lui Dumitru Hurubă nu au trecut neobservate la
        apariţia în paginile revistelor, volumul Iubita mea, e ora indexării atrage atenţia
        asupra unui alt gen de literatură, fiind o culegere de versuri parodice, satirice şi

        umoristice în stilul consacrat de G. Topârceanu, cultivat însă şi de Ionel Fernic. Abia
        cu a doua carte, Rezervaţia de zăpăciţi (Carte de colorat mintea) (1995), scriitorul
        revine la proza scurtă. Schiţele şi povestirile grupate aici, ca şi în Bună seara,
        Domnule Mann... (1998), Un scorpion pe contrasens (1999), Scuzaţi că ne-am

        cunoscut... (2001), scrise de-a lungul a trei decenii, vădesc un instinct sigur al
        situaţiilor comice şi predilecţia pentru observaţia morală în registru ironic şi
        sentimental. Sunt decupate din banalul cotidian încurcături ciudate, farse voluntare
        şi involuntare al căror erou sau victimă generică este omul comun. Mici funcţionari

        în birouri obscure, şoferi, lucrători forestieri, şantierişti, ţărani, secretare, tineri
        căsătoriţi, purtând nume deseori bizare, sunt implicaţi în situaţii, întâmplări,
        dialoguri ingenios articulate. O vizită aşteptată ca un eveniment sărbătoresc se
        transformă într-o adevărată „ocupaţie străină”, mutatul într-o casă nouă devine un

        dezastru, iar plecarea în concediu echivalează cu o rătăcire etc.
           Prozatorul exploatează eficient potenţialul comic al proiectării în negativ,
        răsturnând datele iniţiale ale naraţiunii, sau utilizează procedeul amplificării prin
        repetiţie, aglomerare şi treptată stilizare în sensul caricaturii. Relatarea, aparent

        impasibilă, e condusă, în general, spre un final neaşteptat, contrastant ori paradoxal-
        sinonimic, iar dialogurile vii, percutante, aglutinează deformări uneori funambuleşti
        ale vorbirii de zi cu zi ori clişee din cea mai strictă actualitate. Câteva dintre
        volumele în proză (Accelerat 78, Vagon 9, Mortonca, Basculanta albastră, Un şpriţ,

        Întâmplare sentimentală) ilustrează un filon autobiografic şi sentimental filtrat cu
        discreţie. De-a lungul activităţii sale a obţinut
        premii prestigioase. Locul I la Concursul de creaţie
        literară satiro-umoristică „Mărul de aur” de la

        Bistriţa, preşedintele juriului fiind scriitorul
        Valentin Silvestru (1988), dar şi premiul pentru cea
        mai bună carte de umor a anului, pentru volumul de
        proză scurtă satirico–umoristică Rezervaţia de

        zăpăciţi, la Festivalul de umor „Ion Cănăvoiu” de la
        Târgu-Jiu, preşedintele juriului fiind actorul Radu
        Beligan(1995). Este membru al Asociaţiei
        Scriitorilor din Timişoara (1999), autor a zeci de

        studii şi articole, cronici literare şi recenzii
        publicate în periodicele locale şi naţionale.

                                                    5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12