Page 2 - Caietele Confucius nr.4
P. 2

Caietele Confucius. Nr. 4/2019
        Președinte de onoare: Prof. univ. dr. ing. Constantin Oprean        Director publicație: Prof. Gheorghe Ioan Mihuț        Redactor-șef: Prof. dr. Adela Ioana Mateș        Redactori permanenți:

           - Wang Jiong - Director, Institutul Confucius Sibiu
           - Conf. univ. dr. Eva Nicoleta Burdușel

           - Ioan Sebastian Bara - Manager, Biblioteca Județeană
                              „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva

           - Prof. Zhao Qi - traducere articole în limba chineză        Corectură: Diana Ferencz
                Traian Marian        Grafică și tehnoredactare: Carmen Popescu


        Coperta: Carmen Popescu        Foto coperta 1. Templul Cerului din Beijing - Diana Baicu,
                   arhiva personală                  Adresa: Deva, str. Titu Maiorescu, nr. 30,

                   jud. Hunedoara, telefon: 0740/218056
                   E-mail: caieteleconfucius@yahoo.com


                   ISSN 2537-3579 / ISSN-L 2537-3579
             Tiparul executat la Tipografia COLOFON Deva. Tiraj - 200 buc.
   1   2   3   4   5   6   7