Page 7 - Caietele Confucius nr.4
P. 7

Biblioteca Județeană
                                 „Ovid Densusianu”
                                 Hunedoara-Deva

         Drumul Mătăsii reînnoadă legăturile între China și Europa.


       România, județul Hunedoara, beneficiari direcți ai acestui proiect                ooperarea și buna înțelegere  alte domenii cheie în care au început să se creeze

                între naţiuni şi popoare sunt  punți de legătură. Existența clasei Confucius la
          Celemente esențiale care stau la      Liceul de Arte „Sigismund Toduță” din Deva,
        baza dezvoltării şi prosperității comunităților.  dar și la alte unități de învățământ din județ,
        Pornind de la această premisă, în ultimii ani,  demararea proiectului pilot „Şcoala

        județul Hunedoara a intensificat și extins  Internaţională de Arte Chino–Română” derulat
        legăturile cu partenerii tradiționali pe care  în comun de Şcoala de Relaţii Internaţionale din
        România i-a avut de-a lungul timpului.      Ningbo şi Liceul de Arte „Sigismund Toduţă”,
          De aproape 70 de ani, România şi   înfiinţarea unei secţii de carte în limba chineză

        Republica Populară Chineză au relaţii de  la Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” din
        prietenie neîntrerupte, bazate pe respect  Deva şi organizarea unor cursuri de limbă şi
        reciproc, izvorât din înțelegerea culturii și a  caligrafie chineză în cadrul aceleiași instituții,
        modului de viață a celor două națiuni. Țara  vernisarea unor expoziții de fotografie,

        noastră are în spate o istorie extraordinară, dar  demonstrații de bucătărie chineză sunt doar
        China are un trecut remarcabil, iar prezentul  câteva dintre elementele care îi apropie pe
        este pe măsura. Dezvoltarea economică    tinerii chinezi şi pe tinerii români. Ei sunt cei
        accelerată, modernizarea societăţii şi    care vor duce mai departe şi vor consolida

        tehnologiile de ultimă oră folosite merg mână  relaţiile de colaborare dintre cele două state.
        în mână cu respectul pentru valorile       La jumătatea anului 2017, reprezentanții
        tradiţionale.                  Consiliului Județean Hunedoara au avut ocazia
          Deschiderea din ultimii ani a făcut ca  să petreacă două săptămâni în China, la invitația

        legăturile dintre cele două țări să devină şi mai  Biroului de Relații Externe al Guvernului
        strânse, să se dezvolte pe mai multe direcţii.  Popular al Provinciei Shaanxi din Xi'an,
        Județul Hunedoara se numără printre județele   respectiv a Școlii de Afaceri Externe din
        cu o veche și îndelungată colaborare cu orașe și  Ningbo, Districtul Ningbo, Provincia Zhejiang,

        regiuni din China.                Republica Populară Chineză. Au fost două
                Din anul 2016, odată cu schimbarea  săptămâni pline, cu un program riguros, stabilit
        conducerii Consiliului Județean Hunedoara,  până la ultimul detaliu, în care delegația din
        legăturile s-au intensificat, grație și lansării de  județul Hunedoara a avut ocazia să ia contact cu

        către Republica Populară Chineză a proiectului  noile realități din China. Programul a cuprins
        de construcție a „Centurii Economice a   vizite în trei regiuni importante ale țării și a
        Drumului Mătăsii și a Drumului Maritim al  presupus o serie de întâlniri oficiale cu
        Mătăsii al secolului 21”.            autoritățile chineze, precum și cu numeroși

            Colaborarea dintre cele două părți nu se  decidenți chinezi în domenii cum sunt cele
        reduce însă doar la schimburi economice și  administrativ, educativ și cultural, de afaceri și
        comerciale. Cultura, educația, turismul sunt  investiții.

                                    Caietele Confucius, Nr. 4/2019
                                                         5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12