Page 5 - Caietele Confucius nr.4
P. 5

Biblioteca Județeană
                                 „Ovid Densusianu”
                                 Hunedoara-Deva


           Al doilea „Belt and Road Forum” pentru Cooperare Internațională                 venimentul a avut loc la     Cel de-al doilea Forum Internațional
                 Beijing, în perioada 25-27   „Belt and Road Forum” (BRF) a adus lideri de
           Eaprilie 2019, reunind 5.000       state de pe întreaga planetă, iar din Europa au

        de participanți din peste 150 de țări ale lumii,  participat liderii următoarelor state: Austria,
        40 șefi de state și peste 90 de organizații  Azerbaidjan, Belarus, Cehia, Cipru, Elveția,
        internaționale.                 Grecia, Italia, Portugalia, Rusia, Serbia și
           Proiectul a fost inițiat de președintele  Ungaria.

        Chinei, Xi Jinping, în anul 2013 și este     Mottoul Forumului, în consensul
        cunoscut sub numele „Belt and Road     general al participanților, l-a reprezentat
        Initiative” (BRI), iar în mai 2017 a fost  „promovarea cooperării de calitate înaltă”, de
        organizat la Beijing primul Forum      asemenea promovarea multilateralismului

        Internațional” Belt and Road Forum” (BRF), la  globalizării și accentuarea nivelului global de
        care au participat reprezentanți a peste 60 de  guvernanță, bazate pe transparență și
        țări ale lumii. În cadrul acestui forum s-a  inclusivitate. De asemenea, s-a accentuat
        subliniat necesitatea construirii unei punți de  necesitatea intensificării cooperării

        legătură pentru consolidarea păcii între est și  internaționale în domeniul protecției
        vest, în beneficiul reciproc al tuturor țărilor  proprietății intelectuale.
        participante.                      Președintele Chinei, Xi Jinping, a
           Cu această ocazie, au fost evidențiate  subliniat cadrul general al conectivității

        câteva proiecte materializate, precum: căile  internaționale reprezentat de cele 6 coridoare de
        ferate de mare viteză Jakarta – Bandung, China  comunicare, 6 rute de conectivitate și multiple
        – Laos, Addis Abeba – Dijbouti, Ungaria –  porturi ce vor fi legate între ele. La baza acestei
        Serbia; coridorul economic China – Mongolia   cooperări vor sta principiile de extindere a

        – Rusia. Cu această ocazie, președintele  consultărilor reciproce, a contribuțiilor
        Chinei, Xi Jinping, sublinia faptul că este  reciproce, și a profitului reciproc.
        nevoie de a dezvolta comerțul între state,    Președintele Chinei a spus: „Noi avem
        deoarece: „Comerțul este un important motor   nevoie de transparență, cooperare verde și

        de creștere economică.” De asemenea, a fost   curată”, lansând conceptul „Clean Silk Road”,
        exprimată necesitatea creșterii rolului țărilor  „avem nevoie de un standard înalt de cooperare
        participante la realizarea Agendei de    pentru a îmbunătăți viața oamenilor și pentru a
        Dezvoltare Durabilă până în anul 2030.      promova dezvoltarea durabilă”.

           Au fost evidențiate alte proiecte      În același timp, concurența loială
        importante realizate în cooperare pe principiul  sporește performanța afacerilor și creează
        win – win, precum: podul care leagă două  prosperitate.
        insule în Maldive, modernizarea portului     Cel de-al doilea Forum Internațional „Belt

        Pireus din Grecia, construcția unui tunel în  and Road Forum” (BRF) a formulat cinci idei
        Uzbekistan, portul Gwadar din Pakistan.     fundamentale ale acestui mare proiect,


                                    Caietele Confucius, Nr. 4/2019
                                                         3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10