Page 2 - Caietele Confucius nr.2
P. 2

Caietele Confucius, Nr. 2/ 2018

            Revistă publicată sub egida Institutului Confucius

          al Universității „Lucian Blaga” Sibiu, Clasei Confucius
             a Liceului de Arte „Sigismund Toduță” Deva și

        a Bibliotecii Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva
       Președinte de onoare - Prof. univ. dr. ing. Constantin Oprean       Director publicație - Prof. Gheorghe Ioan Mihuț       Redactor-șef - Prof. dr. Adela Ioana Mateș       Redactori permanenți
           - Wang Jiong - Director, Institutul „Confucius” Sibiu

           - Conf. univ. dr. Eva Nicoleta Burdușel
           - Ioan Sebastian Bara - Manager, Biblioteca Județeană

                              „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva
           - Prof. Zhao Qi - traducere articole în limba chineză       Corectură - Diana Ferencz

                 Traian Marian


       Grafică și tehnoredactare: Carmen Popescu

                            Ramona Nicoleta Nemeș       Coperta: Carmen Popescu                  Adresa: Deva, str. Titu Maiorescu, nr. 30,
                   jud. Hunedoara, Telefon: 0740/218056
                  E-mail: caieteleconfucius@yahoo.com                   ISSN 2537-3579 / ISSN-L 2537-3579


             Tiparul executat la Tipografia COLOFON Deva. Tiraj - 300 buc.
   1   2   3   4   5   6   7