Page 5 - Caietele Confucius nr.2
P. 5

Biblioteca Județeană
                                 „Ovid Densusianu”
                                 Hunedoara-Deva              CHINA ÎNTR-O NOUĂ ETAPĂ DE DEZVOLTARE

                                    Cele mai importante obiective privind
                ea de-a 12-a Conferință
                                dezvoltarea Institutelor Confucius sunt cuprinse
               A n u a l ă  a  I n s t i t u t e l o r
                                în câteva documente importante ale
           CConfucius din întreaga lume
                                Congresului Partidului Comunist, precum al 13-
       s-a desfășurat în perioada 11-13 decembrie
                                lea plan cincinal pentru dezvoltarea la nivel
       2017 în X'ian, capitala provinciei Shaanxi, sub
                                Național al Educației și Planul de Acțiune
       sloganul: „Cooperare mai puternică,
                                pentru Educație, parte a marelui proiect
       Dezvoltarea inovării, Împreună pentru a
                                „Inițiativa, o centură, un drum”, în care se
       construi o comunitate pentru un viitor comun
                                subliniază faptul că educația este vitală pentru
       pentru omenire”.
                                dezvoltarea țării, pentru prosperitatea națiunii și
           La această conferință au participat peste
                                fericirea întregului popor. Viziunea cooperării
       2.500 de delegați, reprezentând cele 525 de
                                țărilor de-a lungul Drumului Mătăsii este aceea
       Institute Confucius și 1.113 Clase Confucius din
                                de a construi împreună Comunitatea
       146 de țări ale lumii, ocazie cu care a fost din
                                Educațională a Centurii și Drumului Mătăsii.
       nou subliniată sarcina importantă a Institutelor
                                Cooperarea comună este singura cale care va
       Confucius, și anume promovarea limbii și
                                permite un viitor luminos al educației.
       culturii chineze, dezvoltarea cooperării și
                                    În cadrul ședinței de închidere a celei de-
       schimburilor culturale și educaționale între
                                a 12-a Conferințe a Institutelor Confucius, Vice
       China și țările globului pământesc, dezvoltarea
                                Ministrul Educației din Republica Populară
       relațiilor de prietenie cu toate țările, promovarea
                                Chineză și Membru executiv al Consiliului
       și dezvoltarea multiculturalismului.
                                HANBAN, Tian Xuejun, a subliniat necesitatea
           De asemenea, în cuvântul doamnei Liu
                                cooperării și dezvoltării Institutelor Confucius
       Yandoug, viceprim-ministru al Chinei, s-a
                                din întreaga lume la un standard de calitate
       subliniat noua etapă de dezvoltare a Chinei
                                superior.
       aprobată în cadrul lucrărilor celui de-al 19-lea
                                          Prof. univ. dr. ing. D.H.C.
       Congres Național al Partidului Comunist din
                                            Constantin OPREAN
       China, expusă de Președintele Chinei Xi
       Jinping, și anume „O dezvoltare pentru noua eră        新的发展中的中国

       bazată pe construcția unui socialism cu       第12届全球孔子学院年会在陕西省
       caracteristici chineze pentru o Chină modernă   省会西安举行,其口号是:“深化合作,创
       socialistă, prosperă, puternică, democratică, cu  新发展,为构建人类命运共同体贡献力量
       o cultură avansată, armonioasă și frumoasă”.   “。

           Dezvoltarea Chinei și trendul la nivel    此次大会共有2500多名代表来自
       mondial au creat oportunități fără precedent cu  525名孔子学院和1113孔子课堂,全世界
       cerințe superioare pentru Institutele Confucius. 146个国家和地区,再次突出孔子学院的重
           Astfel Calitatea reprezintă obiectivul  要任务,即弘扬中华文化,发展合作与文

       principal al Institutelor Confucius și direcția  化交流,中国与全世界之间的教育合作,
       principală de dezvoltare.             与各国友好关系的发展,促进和发展多元


       Caietele Confucius, Nr . 2/ 2018
       Caietele Confucius, Nr. 2/ 2018
                                                        3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10