Page 7 - Caietele Confucius nr.2
P. 7

Biblioteca Județeană
                                 „Ovid Densusianu”
                                 Hunedoara-Deva

        中国驻罗马尼亚大使馆教 组为中国来罗 学生、罗马尼亚赴华 学生提供服务,负责中国
       学生的奖学金发 和在罗 学过程 理, 罗马尼亚来华奖学金项目的选 荐。同时,驻
       罗马尼亚使馆教 组和孔子学 共同 力于在罗开 汉语教学,向罗马尼亚朋友介绍中国语
       和传统 , 当 中国的飞速发 。
       汉语教学是中罗两国 心相通、  鉴、 动 爱的重要基础。2006年,罗马尼亚 一 孔
       子学 在北 语 大学 锡 乌大学的合作 成 。2010年,在锡 乌大学孔子学 的支
        , 艺术中学成为罗马尼亚 一 设 孔子课堂的中学。从 一 孔子学 成 开 ,十
       多年来,罗马尼亚的汉语教学事业得 了长足的发 。2016年,罗马尼亚教  了布加勒
       斯 大学孔子学 的申请,正式发 认 汉语列 中小学  语语 课程名单。这标志
       汉语正式进 罗国 教 体 ,罗中小学汉语教学 来了 的里程 。2017年,罗马尼亚4 孔
        共发 了10个孔子课堂和近130个教学点,当年有超过1万名罗马尼亚学生在孔子学 体 里
        受汉语教 。其中有近1000人通过HSK和HSKK 试, 得了 的成绩。汉语学生不仅
       说中国话、唱中国 ,还 练武术、 相声,了 中国传统 和哲理故事。
       人类只有一个地球,各国共处一个 界。习近平主 提 的"人类命运共同体" 正不
       界各国人 理 和 受。国 在于 相亲, 相亲在于心相通。汉语是中罗两国"命运共同
       体"的桥梁,这 桥梁让更多的罗马尼亚人认识了中国,走近了中国,来 了中国。也让更多的
       中国人 来 了罗马尼亚, 罗马尼亚人 友好 、合作共赢。


           LIMBA ȘI CULTURA CHINEZĂ, UN PLUS EDUCAȚIONAL


             ”Viața unui copil
             este ca o bucată de              “生活就是一张画卷,
          hârtie pe care fiecare persoană         每走一步都会留下美丽的印记”
              lasă un semn.”
                            (Proverb chinezesc) Suntem fascinați de modul în care totul,

                                în cultura chineză, devine artă! Ceremonia
               x t i n d e r e a  o r i z o n t u l u i
                                ceaiului nu vorbește atât de arta preparării
              cunoașterii pornește de la un
                                licorii, ci dezvăluie latura umană, relațională: a
           Esemn, o ușă desenată deschisă
                                primi ceașca de ceai cu amândouă mâinile, în
       spre înțelegerea celuilalt, înțeles ca perspectivă,
                                semn de mulțumire și respect! Pe de altă parte,
       idee, mentalitate, cultură, civilizație, existență.
                                Festivalul lampioanelor îmbină tradiția
           Lucrând cu semne, idiograme, limba
                                lampionului, ca semn al luminii, iluminării, cu
       chineză oferă o astfel de oportunitate, invitând
                                versiunea modernă a împlinirii dorințelor.
       la descoperirea unei culturi și a unei civilizații
                                    P o a t e  a c e a s t ă  a r m o n i z a r e  ș i
       fascinante, simbolice, grație inter-conectivității
                                transfigurare a simbolicului în contemporanul
       spațiului legendar, istoric cu cel postmodern.
                                modern este motivul pentru care din ce în ce mai
       Regăsim tradiția redimensionată în accente ale
                                mulți copii români optează pentru studierea
       secolului XXI, păstrând intact semnul simbolic,
                                limbii chineze. Magnetismul și acel altfel al
       adoptând o formă care incită la meditație, la
                                culturii chineze au deschis calea studiului
       transformare interioară, la rafinare spirituală
                                acestei limbi în cadrul sistemului educațional
       până la internalizarea înțelesului simbolic.
                                românesc, inițial în zona educației non-formale,
       Aceasta este realitatea cotidiană pe care o trăim
                                prin proiecte parteneriale între școli din
       cu toții! Ceea ce ne îmbogățește sunt
                                România și Republica Populară Chineză,
       diferențele!

       Caietele Confucius, Nr. 2/ 2018
                                                        5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12