Page 6 - Caietele Confucius nr.2
P. 6

Biblioteca Județeană
                                 „Ovid Densusianu”
                                 Hunedoara-Deva

         EDUCAȚIA LINGVISTICĂ CHINEZĂ ÎN ROMÂNIA-POD CĂTRE
                 „COMUNITATEA UNUI VIITOR COMUN”


              epartamentul  de Educație a   gimnazial. Acesta marchează intrarea oficială a
              Ambasadei Republicii Populare    limbii chineze în sistemul național de
          D Chineze în România oferă        învățământ din România și trecerea la o altă

       servicii atât pentru studenții chinezi în  etapă. În 2017, cele patru Institute Confucius
       România, cât  și pentru studenții români din  din România aveau  deschise un total de 10
       China, fiind  responsabil pentru acordarea de   Clase Confucius și aproape 130 de filiale în care
       burse studenților chinezi și pentru buna   se preda  limba chineză. Au fost mai mult de

       organizare a studenților chinezi care studiază în  10.000 de studenți români care au studiat limba
       România,  precum și pentru selectarea și  chineză la Institutul Confucius, din 2017 până în
       recomandarea programelor de burse pentru   prezent. În aceeași perioadă, au fost aproape
       studenții români vor să studieze în China. În  1000 de persoane care au promovat examenele

       același timp, Departamentul de Educație și  HSK și HSKK și au luat note excelente. Elevii
       Institutele Confucius se angajează să dezvolte în  care învață în clasele de limbă chineză învață nu
       comun predarea limbii chineze în România,  numai să vorbească, dar, de asemenea, să cânte
       introducând poporului român cultura      cântece din China, să practice  KungFu și

       tradițională chineză în contextul dezvoltării  crosstalk chinez. Profesorii chinezi introduc
       rapide a Chinei de astăzi.            cultura tradițională chineză și povestiri
          După cum știm cu toții, predarea limbii   filosofice chineze, cursanților.
       chineze este temelia fundamentală pentru      Omenirea noastră are un singur pământ și

       înțelegerea reciprocă, încrederea, experiența  toate țările coexistă pe acest pământ. Conceptul
       împrumutului, respectul reciproc și      de „Comunitatea unui viitor comun”, prezentat
       interacțiunea dintre China și România. În 2006,  de președintele chinez Xi Jinping, este în
       primul Institut Confucius din România a fost   permanență înțeles și acceptat de oamenii din

       stabilit  la  Sibiu, ca o cooperare între  toate țările lumii. Cheia relațiilor de succes
       Universitatea de Limbă și Cultură din Beijing  dintre state se află în afinitatea dintre popoarele
       și Universitatea ‟Lucian Blaga” din Sibiu.    lor. Limba chineză servește ca o punte a
          În 2010, cu sprijinul Institutului    „Comunității unui viitor comun,“ pentru China

       Confucius din Sibiu, la Deva, la Liceul de Arte  și România, ceea ce permite ca mai mulți români
       ”S. Toduță‟  s-a înființat prima Clasă Confucius  să știe despre China,  să vină în contact cu
       de  nivel preuniversitar,  din România. De la  China, și să viziteze China. Aceasta permite, de
       înființarea primului Institut Confucius, predarea  asemenea, ca mai mulți chinezi să vină în

       limbii chineze în România a făcut pași uriași în  România și să dezvolte aici relații de prietenie
       doar un deceniu. În 2016, Ministerul Educației  și cooperare de tipul win-win cu poporul român.
       din România a aprobat cererea Institutului
       Confucius din Universitatea București și a
                                                             XIA Lei
       introdus, în mod oficial, predarea limbii chineze
                                       Secretar al Ambasadei Republicii
       ca  limbă străină  în învățământul primar și       Populare Chineze la București


                                         Caietele Confucius, Nr. 2/ 2018
    4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11