Page 2 - sr
P. 2

Editată cu sprijinul


           Consiliului Județean Hunedoara

                        Biobibliografia


                        Stelian Radu


                    Pasiunea de o viață:


                         silvicultura                       a fost realizată de:
               Manager:  Ioan Sebastian Bara               Redactare: Denisa Toma,

                         Brîndușa Gabriela Lazăr
               Copertă:   Carmen Popescu,
                         I.P. Mihai Stoicovici
               Concepție

               grafică:    I.P. Mihai Stoicovici               Corectură: Diana Ferencz,

                         Traian Marian       Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
       BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „OVID DENSUSIANU” HUNEDOARA - DEVA
         Stelian Radu - Pasiunea de o viaţă: silvicultura / Consiliul Judeţean Hunedoara -
       Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva. - Deva : Călăuza v.b., 2018
         ISBN 978-606-517-082-7

       630
       929


       ISSN 2601 - 5153
       ISSN-L 2601 - 5153
   1   2   3   4   5   6   7