Page 6 - sr
P. 6

Biobibliografie Stelian Radu
       ANII DE LICEU
       În toamna anului 1939, fratele lui mai mare îl duce cu trenul la București unde susține examenul de
     admitere și se înscrie la prestigiosul Liceu teoretic de băieți „Gheorghe Șincai”. Înființat în anul 1892, liceul
     avea o tradiție deosebită, fiind un liceu de elită din București și din țară. Fiindcă practica taxe reduse, era
     preferat de copiii cu mijloace materiale modeste, din diferite zone ale țării și chiar de români din afara
     granițelor. Corpul profesoral era format din dascăli de mare valoare, exigenți și severi: I. M. Rașcu, I. Bantaș,
     N. Constantinescu (română, franceză și latină), G. Ghica (geografie) și V. Arbore, directorul liceului
     (istorie).Venit de la țară, Stelian se acomodează greu cu noul mediu urban, cu colegii lui orășeni, mult mai
     inițiați în viața citadină, inclusiv în jocuri sportive și în muzica de jazz, în mare vogă în Bucureștiul
     interbelic. De-a lungul celor opt ani de liceu, tânărul Stelian a locuit în peste 10 zone diferite din capitală. În
     acești ani, a fost martorul unor momente de cumpănă din istoria noastră: pierderile teritoriale din anul 1940,
     abdicarea regelui Carol al II-lea și venirea la putere a lui Ion Antonescu, rebeliunea legionară din ianuarie
     1941, intrarea României în război de partea Axei, dezastrul de la Stalingrad, momentul 23 August 1944,
     bombardamentele aliaților asupra Bucureștiului și a câmpurilor petrolifere prahovene.
       În toată această perioadă extrem de zbuciumată și de dramatică (1939-1944), elevul Stelian
     promovează primele 6 clase liceale cu matricola verde a Liceului Șincai „L.G.S. - 637”, în eșalonul mijlociu,
     iar ultimele două clase le absolvă ca premiant I. În prima perioadă își însușește temeinic și cu plăcere cele
     patru limbi pe care le va stăpâni, își însușește scrisul corect, exprimarea fluentă și limpede, filosofia, dreptul,
     limba elină și istoria artelor, fiind și un pasionat cititor.
       În august 1947 susține examenele de bacalaureat pe care îl trece cu media generală 7,10, fiind al nouălea
     din 128 de candidați reușiți. De acum înainte se va strădui, prin tot ceea ce va face, să respecte cu sfințenie
     îndemnul lui Gheorghe Șincai, patronul liceului, rostit de marele cărturar și istoric în 1812, la Blaj, îndemn
     imortalizat pe soclul bustului său din curtea liceului bucureștean: „Purtați-vă bine pui de români și nu uitați și
     pre Șincai”.                Diploma de Bacalaureat              Mesajul lui Gheorghe Șincai


       ANII STUDENȚIEI
       Ca student în anul I al Facultății de Silvicultură din cadrul Politehnicii din București (1947-1948),
     audiază disciplinele tehnice de bază alături de studenți de la alte facultăți, dar apropierea de viitoarea meserie
     o regăsește doar la orele din laboratorul de botanică și în practica topografică desfășurată la Piatra Neamț. În
     urma reformei învățământului din 1948, facultatea bucureșteană de silvicultură este mutată „mai aproape de
     pădure”, în două institute, la Brașov și Câmpulung Moldovenesc, la acesta din urmă studiind și Radu Stelian.
     Aici, în localul Liceului „Dragoș Vodă”, cursurile sunt ținute de ingineri bine pregătiți și profesori cu mare
     experiență în domeniu. Această perioadă, relativ scurtă, petrecută în aceste locuri legendare, cu o natură
     aproape de început de lume, îl va lega pentru totdeauna pe tânărul student de acest colț de țară.


                              4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11