Page 7 - sr
P. 7

Biobibliografie Stelian Radu
                             Spre finele sesiunii de examene din vara anului 1949, în
                          anul II, acceptă propunerea de a-și continua studiile, ca bursier
                          al statului român, în fosta URSS, la Academia Silvotehnică din
                          Leningrad (actualul Sankt Petersburg). Înființată în anul 1803,
                          Academia aceasta a devenit un centru de învățământ silvic de
                          prim rang, recunoscut pe plan internațional. Sub raport politic,
                          țara parcurgea ultimii ani de domnie absolută a lui Stalin a
                          cărui moarte, în martie 1953, avea să aducă la cunoștința
                          întregii lumi grozăviile petrecute sub îndelungata lui dictatură
                          și să demitizeze un idol fals. Pe lângă cursuri, Stelian Radu
                          profită din plin de uriașa bogăție culturală a Leningradului,
                          adevărat oraș-muzeu, cu clădiri de mare valoare arhitecturală,
                          cu muzee renumite în care are prilejul să admire tablouri ale
                          unor pictori celebri. Însușindu-și bine limba rusă, Stelian Radu
                          a înaintat cu consecvență pe treptele cunoașterii tainelor
                          arborilor și ale pădurii în această dificilă limbă. Disciplinele
                          noi, legate de specificul pădurilor din diferite zone de
                          vegetație, de la friguroasa tundră arbustivă până la pustiurile
                          uscate și fierbinți ale sudului, au servit drept fundament pentru
                          cunoștințele ecologice referitoare la păduri ca ecosisteme
                          complexe, condiționate geografic, dar și istoric. A fost
                          impresionant primul contact cu imensul și pitorescul peisaj al
        Stelian Radu, pe vremea studenției pădurii de taiga, exemplarele gigant de larice plantate în
                          pădurea Lindulova, care sfidau prin înălțimea lor condițiile
     vitrege ale nordului și dovedeau forța creatoare a silvicultorului. La fel de impresionant a fost și primul zbor
     pentru descrierea aeriană a pădurii întinse ce depășea orizontul limitat al observatorului terestru, așa cum
     memorabil a fost contactul cu pădurile din zona Lacului Ladoga și din Carelia.
                   AMINTIRI DESPRE LESOTEHNIC

                  Din „Jurnalul Academiei Silvotehnice de Stat”,
                   nr. 1 (2635) ianuarie, din Sankt Petersburg

                 Rubrica: „Absolvenții Academiei” (1803-2000)

                     DUPĂ O JUMĂTATE DE SECOL
            Deseori, în minutele de repaus, în această lume palpitantă, mă întorc
         spre trecutul meu, retrăind încă o dată momentele cele mai încordate și mai
         hotărâtoare ale vieții mele, plină de speranțe, neliniști și succese.
            Cu aceeași emoție răsfoiesc filele documentelor mele studențești, atât de
         dragi mie: diploma de excepție, albumul cu fotografiile seriei noastre de
         absolvenți din anul 1954 și multe alte fotografii ale perioadei de 5 ani de
         formare a mea ca specialist în silvicultură în vechea și mereu tânăra Academie
         Silvotehnică din Sankt Petersburg, citadela mondială a științei despre pădure.

            Îmi amintesc dificultățile acelui început și chiar deznădejdea ce m-a
         încercat la primele cursuri, când, după un studiu întensiv de trei luni al limbii
         ruse, în ciuda înclinării mele spre însușirea limbilor străine (cunoșteam
         franceza și germana), la primele ore de Geodezie în marele auditoriu, în
         decursul a două ore nu am înțeles decât două cuvinte internaționale: „azimut”
         și „busolă”. O mare responsabilitate mă apăsa atunci în sensul justificării
         încrederii și bursei acordate de țara mea și datorită faptului că față de noii

                              5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12