Page 3 - sr
P. 3

Biobibliografie Stelian Radu                La aniversarea unui venerabil om de știință         Este o onoare pentru mine să prefațez această lucrare de mare importanță, o lucrare
     necesară dedicată omului de știință Stelian Radu, unul dintre numele de bază ale silviculturii
     românești, doctor inginer în acest domeniu. Salut inițiativa Bibliotecii Județene „Ovid
     Densusianu” Hunedoara-Deva de a realiza, cu mult profesionalism, această amplă

     biobibliografie, veritabilă oglindă a unei vieți dedicate în întregime slujirii silviculturii românești.
     Mă bucur că instituția pe care o reprezint, Consiliul Județean Hunedoara, a încurajat și a
     sprijinit concretizarea acestei biobibliografii tocmai pornind de la considerentul că marile
     personalități cu care județul nostru se mândrește trebuie prețuite și trebuie cunoscute de cât mai

     multă lume. Astfel de personalități, cum este Stelian Radu, reprezintă un model de dăruire pentru
     profesia aleasă, un model de respect pentru muncă, un model etic ce trebuie urmat.

         Prin activitatea științifică și practică desfășurată în peste cinci decenii – sutele de articole,
     studii și cărți publicate, munca de cercetător științific și în calitate de director al Arboretumului din
     Simeria –, Stelian Radu și-a pus definitiv amprenta asupra silviculturii românești și s-a făcut

     cunoscut și apreciat și în cercurile științifice de profil din străinătate.

         Demnă de remarcat, demnă de dat ca exemplu este activitatea extrem de vie și rodnică pe care
     a desfășurat-o și după pensionare, o etapă care nu a însemnat nici pe departe o ruptură și o
     despărțire de profesie. Această despărțire nu s-a putut face deoarece viața lui Stelian Radu se
     confundă cu viața pădurilor, cu viața copacilor pe care îi cunoaște, îi iubește și încearcă să-i

     ocrotească prin toate forțele sale. Numai un împătimit al muncii, numai un excelent cunoscător al
     domeniului său de activitate poate să fie atât de organic legat de tot ce înseamnă profesie.

         Această biobibliografie, densă și excelent documentată, aduce în fața tuturor – specialiști în
     silvicultură sau nu – un exemplu de destin profesional împlinit, un parcurs profesional jalonat de
     succese și recunoașteri pe plan intern și internațional.

         Îi mulțumesc distinsului, venerabilului Stelian Radu pentru felul în care a slujit profesia de

     silvicultor, pentru contribuția adusă la afirmarea silviculturii românești în lume, pentru modelul de
     viață pe care ni l-a oferit nouă, tuturor.
                                        Mircea Flaviu BOBORA,
                               Președintele Consiliului Județean Hunedoara

                              1
   1   2   3   4   5   6   7   8