Page 12 - Caietele Confucius nr.2
P. 12

Biblioteca Județeană
                                 „Ovid Densusianu”
                                 Hunedoara-Deva
               ARGEȘENII ÎN STRAIE DE SĂRBĂTOARE LA

                ÎNTÂMPINAREA ANULUI NOU CHINEZESC


              udețul Argeș se bucură alături de
              prietenii chinezi de Anul Nou
           JChinezesc, prin organizarea de

       evenimente și expoziții, și prin punerea bazelor
       unor colaborări de lungă durată. În contextul
       tradiționalei relații de prietenie româno-
       chineze, Ambasada Republicii Populare

       Chineze a susținut un eveniment organizat de
       către Universitatea din Pitești, în parteneriat cu  împreună cu profesorii nativi ai cursurilor de
       Consiliul Județean Argeș, Teatrul „Al. Davila”  limbă și cultură chineză, viceprimarul orașului
       și Casa Româno-Chineză, pentru a celebra   Pitești și membri ai Parlamentului României,

       debutul Noului An Chinezesc.           conducerea Filialei Argeș a Casei Româno-
           Momentul de mare însemnătate și bucurie a  Chineze, conducerea Asociației CHINARO,
       fost marcat printr-un spectacol artistic oferit de  oameni de afaceri și elevii care participă la
       formația Nair Band, la Teatrul „Al. Davila”  cursurile de chineză realizate în urma Acordului

       Pitești. Acesta a fost marcat printr-un spectacol  de Cooperare încheiat între Institutul Confucius
       artistic, joi, 8 februarie 2018, la Teatrul „Al.  din cadrul Universității „Lucian Blaga” din
       Davila” Pitești, în Sala Mare.          Sibiu și Inspectoratul Școlar Județean Argeș
          Argeșenii, fascinați de cultura chineză, au  (ISJ), alături de Consiliul Județean Argeș,

       participat în număr foarte mare și s-au bucurat  Primăria Pitești și Asociația CHINARO.
       de fascinantul spectacol. În sală s-a aflat și o      Artiştii chinezi au interpretat piese despre
       delegație din cadrul Ambasadei Chinei,    iubire, despre prima zăpadă  şi despre
       directoarea Institutului Confucius Sibiu,   primăvară. Acompaniaţi de formaţia Nair Band,


                                         Caietele Confucius, Nr. 2/ 2018
   10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17