Page 10 - Caietele Confucius nr.2
P. 10

Biblioteca Județeană
                                 „Ovid Densusianu”
                                 Hunedoara-Deva

       potrivit legendei, s-au prezentat în fața  noastră va dura mulți ani de acum înainte, că
       Împăratului de Jad: șobolan, bivol, tigru, iepure,  vom realiza multe lucruri frumoase împreună,
       dragon, șarpe, cal, oaie, maimuță, cocoș, câine  că ne vom apropia tot mai mult de fascinantul
       și porc. Fiecare lună a anului a fost numită după  univers al civilizației și culturii chineze, că vom

       numele câte unui animal. Anul Nou care va  cunoaște mai bine un popor care de mii de ani
       începe la 16 februarie se află acum sub semnul   uimește lumea prin realizările sale.
       Câinelui de Pământ, iar cei născuți în anul acesta    Numit și Sărbătoarea Primăverii, Anul
       vor fi înțelepți, echilibrați, perspicace, fideli,  Nou Chinezesc este prilej de bucurie, de

       prudenți, vigilenți, liniștiți și buni la suflet. optimism și încredere în viitor, de întâlnire cu
           În plus, caracteristice semnului Câinelui  cei dragi, în primul rând cu familia.
       sunt și două valori fundamentale: dialogul și      Anul acesta, la Deva, festivitățile
       solidaritatea, valori ce au caracterizat de la bun  dedicate Anului Nou Chinezesc au avut loc în

       început colaborarea pe care o avem cu partenerii  data de 12 februarie 2018, la Deva Mall, Salle
       noștri de proiect, cu numeroșii prieteni chinezi  d'Or, într-o ambianță primitoare și caldă, și au
       pe care ni i-am făcut de-a lungul anilor.     început prin cuvinte de deschidere și de
           Sunt sigur că relațiile dintre noi,  întâmpinare rostite de invitați: Mircea Flaviu

       frumoasa colaborare pe care o avem, se vor  Bobora, președintele Consiliului Județean
       desfășura și de aici înainte sub aceste auspicii  Hunedoara, Kiszely Fabius Tiberiu, prefectul
       generoase.                    județului Hunedoara, Florin Nicolae Oancea,
           Am întâmpinat împreună cu prietenii  primarul municipiului Deva, prof. univ. dr. ing.

       noștri chinezi Anul Nou Chinezesc și le   Constantin Oprean, președintele Institutului
       mulțumim pentru acest lucru, mai ales că este o  Confucius, prof. univ. dr. Wang Jiong,
       sărbătoare a familiei, petrecută cu cei dragi. De  directoarea Institutului Confucius de pe lângă
       aceea, apreciez cu atât mai mult prezența  Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Zhang

       domniilor lor la Deva, mă bucur că suntem  Jian, consilier pentru știință și tehnologie în
       prieteni atât de buni, că suntem o adevărată  cadrul Ambasadei Republicii Populare Chineze,
       familie.                     Ioan Sebastian Bara, managerul Bibliotecii
           Ne exprimăm speranța că prietenia   Județene „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva,

                                         Caietele Confucius, Nr. 2/ 2018
    8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15