Page 22 - Caietele Confucius nr.4
P. 22

Biblioteca Județeană
                                                                  „Ovid Densusianu”
                                                                  Hunedoara-Deva


               Zhejiang Fashion Institute of Technology. Mr. Fabius Tiberiu Kiszely ( the central commissioner of

               the Deva County), Ms. Maria Stefanie ( the head director of the educational department in Deva), Mr.
               Boboutanu  Dan  (the  mayor  of  the  Hunedoara),  Prof.  Constantin  Oprean  (  the  director  of  the
               Confucius Institute in Sibiu) and Ms. Wang Jiong ( the co-director of the Confucius Institute in Sibiu)
               attended the event and delivered the speech. Mr. Xia Lei (he secondary secretary of Chinese embassy

               in Romania) gave a call to express congratulations.
                                        Invitație în universul Chinei
                      B            iblioteca  Județeană  „Ovid  Densusianu”  Hunedoara-Deva,  cu  sprijinul

                                   Consiliului Județean Hunedoara, a organizat în ziua de 25 mai 2019, în incinta

                                   Deva  Mall,  Salle  dʼOr,  un  eveniment  cultural  deosebit.  Prezentă  la  Deva,
               cunoscuta realizatoare de televiziune Marina Almășan și-a lansat cartea ce poartă titlul „China cea de
               taină”. Prefața cărții este semnată de patru personalități de prestigiu ale culturii și diplomației române:
                                                                    criticul literar Alex. Ștefănescu, poetul și

                                                                    ziaristul  Lucian  Avramescu,  Cristina
                                                                    Romilă,  director  al  Direcției Asia-Pacific
                                                                    din cadrul Ministerului Afacerilor Externe,
                                                                    și  Constantin  Lupeanu,  sinolog,

                                                                    Președintele  Institutului  Cultural  Român
                                                                    din Beijing.
                                                                           Marina Almășan este un nume bine
                                                                    cunoscut  în  mass-media  românească,  în

                                                                    special după 1989, când a realizat emisiuni
                                                                    de  mare  succes,  îndrăgite  și  așteptate  de
               telespectatori, emisiuni care nu au făcut rabat calității, realizate profesionist, cu respect față de public:
               „Ceaiul de la ora 5”, „Arca Marinei”, „Mulţumesc!”, „Planeta în jeanşi”, „Femei de 10, bărbați de

               10”.
                      Pentru noi, Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, lansarea unei cărți cu
               o  astfel  de  tematică  este  cu  atât  mai
               importantă  cu  cât  noi,  de  peste  5  ani,

               dezvoltăm un amplu proiect cultural ce
               are în centru studierea limbii și civilizației
               chineze,  în  colaborare  cu  Institutul
               Confucius din Sibiu.

                      Cartea Marinei Almășan vine în
               continuarea  unei  serii  de  cărți,
               majoritatea de călătorie, care au păstrat
               între  copertele  lor  impresiile  autoarei

                       Caietele Confucius, Nr. 4/2019
      20
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27