Page 9 - Caietele Confucius nr.4
P. 9

Biblioteca Județeană
                                 „Ovid Densusianu”
                                 Hunedoara-Deva
        Bobora, din care a făcut parte și prefectul  Hunedoara dispune de parcuri industriale
        județului Hunedoara, Fabius – Tiberiu Kiszely,  potrivite pentru derularea unei activități

        s-a aflat pentru câteva zile în provincia chineză  productive.
        Zhejiang. Deplasarea a făcut parte din      Programul delegației hunedorene a mai
        demersurile realizate pentru dezvoltarea   cuprins întâlniri cu reprezentanții unei clinici de
        cooperării între România și China, axa Ningbo  medicină tradițională chineză, care
        – județul Hunedoara, în cadrul strategiei de  funcționează pe lângă Universitatea de

        cooperare internațională „O centură, un drum”,  Medicină Tradițională din Zhejiang, cu
        inițiată de guvernul chinez pentru a promova   reprezentanții unei firme de medicamente
        cooperarea între China și România. Vizita a  tradiționale și cu înalți responsabili din

        venit și ca o continuare a acțiunilor începute cu  domeniul sănătății. Partea chineză s-a arătat
        semnarea protocolului pentru înființarea Școlii  interesată de deschiderea unei clinici
        Internaționale de Arte China-România, din  tradiționale la Deva, dar și de exportul de
        octombrie 2016, și primirea vizitei Excelenței  medicamente tradiționale spre România.
        Sale, Xu Feihong, ambasadorul Republicii      Vizita la Ningbo s-a încheiat cu o

        Populare Chineze la București din luna mai  întrevedere cu autoritățile locale, la care au luat
        2017.                      parte viceprimarul orașului, doamna Xu Ya
          Programul vizitei a cuprins, în prima zi, o  Nan, reprezentanți ai Biroului de Educație și ai

        întâlnire cu reprezentantul Biroului de   Biroului de Afaceri Externe al Municipalității
        Educație din Ningbo și reprezentanți ai Școlii  Ningbo, responsabili din cadrul Direcției de
        de Afaceri Externe din Ningbo, vizitarea școlii  Educație și ai Școlii de Afaceri Externe.
        și a cabinetelor pentru elevi, încheiată cu o  Din Ningbo, delegația hunedoreană s-a
        serie de discuții pe marginea schimburilor  deplasat la Universitatea ZUST, aflată în orașul

        educaționale între Școala din Ningbo și Liceul  Hangzhou, capitala provinciei Zhejiang.
        de Arte „Sigismund Toduță” din Deva. Ziua a   Discuțiile cu reprezentanții Universității s-au
        doua a fost rezervată unei vizite la Pavilionul  axat pe programele pentru studenții străini

        Expozițional Ningbo și la Școala de Afaceri   oferite de partea chineză, dar și pe inițierea unui
        Externe din Ningbo. Aici, delegația a asistat la  parteneriat cu Universitatea din Petroșani. În
        prezentarea unei săli de curs Smart, urmată de o  ultima zi de ședere, programul a inclus o vizită
        deplasare la firma producătoare de astfel de  la Beijing, la sediul televiziunii chineze CCTV,
        echipamente. Discuțiile cu producătorul    urmată de o scurtă întrevedere cu Ambasadorul

        chinez s-au centrat pe ideea înființării în  României în Republica Populară Chineză, E.S.
        România, în județul Hunedoara, a unei fabrici  Basil Constantinescu, și cu consilierul din
        care să producă echipamente smart pentru  cadrul Biroului de Promovare Economică şi

        școli, echipamente care să fie utilizate în  Comercială, Viorel Mădălin Beltechi.
        procesul educațional. Președintele Consiliului     „Există un potențial ridicat pentru
        Județean Hunedoara a lansat invitația părții  dezvoltarea relațiilor de colaborare, atât în
        chineze de a veni în România pentru a vedea   domeniul învățământ – cultură, cât și în ceea ce
        posibile amplasamente, mai ales că județul  privește zona economică și cea a investițiilor. În

                                    Caietele Confucius, Nr. 4/2019
                                                         7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14