Page 14 - ml
P. 14

Biobibliografie Marcel Lapteș

     Despre comuniune şi estetica antropologiei culturale
           cu profesorul Marcel Lapteş
        Cele dintâi cuvinte pe care le-aş aşeza în rost ar fi
     Omul, Opera, Omenia.
        Aş ţese apoi în fabuloasa tapiserie slove cu
     arhitectură de blazon: spirit, înţelepciune, credinţă,
     dăruire, nobleţe, căldură, profunzime, modestie, smerenia
     ţăranului rugându-se în biserică, călăuză într-o lume
     arhaică prea lesne uitată... tot şi toate ritualică ofrandă
     închinată creaţiei şi Creatorului.
        Opera şi Omul. Omul şi Opera. Pulsuri
     neprihănite de toacă ce alină şi împacă sufletele bunilor noştri din străvechile sate, vetre sacre, unde
     comuniunea era un dat, o cutumă, sub semnul căreia generaţiile se închegau în rânduieli ce nu se prăpădeau în
     haosul îndoielilor.
        Din taina acestei lumi, profesorul nostru, emerit etnolog, etnograf, folclorist şi scriitor, păstrător şi
     cruţător al culturii populare din geospaţiul hunedorean şi nu numai, făureşte o autentică frescă a ţăranului
     român. Semne identitare se succed sistemic în limpezimi grăitoare, limpezimi ce verticalizează şi te aduc în
     starea de trezire în raport cu memoria şi moştenirea, fără de preţ, ale neamului nostru. Afli astfel că suntem
     printre cei aleşi. Mare lucrare.
        Prin longevitatea şi anvergura de excelenţă, Opera te copleşeşte, aproape te striveşte prin valenţele-i
     interdisciplinare, dacă în ea nu s-ar oferi atât de generos cunoaşterea eliberatoare.
        Îmbrăţişez cu pertinenţă, în acest context, referinţele prof. univ. dr. Petru Ursache, dar şi pe cele ale
     întregii bresle de etnografi, neostoiţi călători şi
     cercetători ai patrimoniului antropologic rural, de
     odinioară şi de azi.
        Pentru truda lor, o largă reverenţă. Mai trebuie
     oare adăugat că renumele lor transcede în universalitate?
        Omul? Bate la poarta templului credinţei sale şi
     vei găsi un vraci iscusit al cuvântului, un spirit liber, cu
     un umor subtil şi o sensibilitate cuceritoare, care a alduit
     lumea satului cu elixirul nemuririi.
        Apoi, dacă ai stăpânită şi înţeleaptă răbdare, vei
     fi dăruit cu perfecţiunea rotundului, unde om şi operă
     împletesc complementaritatea în plinul omogen al
     inteligenţei imanente.
        Pentru mine, doar astfel se aşază lucrurile şi
     lucrarea.
        Să evoc opera vastă şi plină de nuanţe a profesorului Lapteş nu stă în puterile mele şi de altfel ea ne stă
     la îndemână, cel mai adesea datorită tot dărniciei Domniei Sale. Mult mai aproape, mai plină de fiorii emoţiei,
     îmi este aducerea aminte despre neobositul slujbaş la început de carieră, al condiţiei de dascăl, despre
     avatarurile asumate în dăltuirea de direcţii şi concepte în etnologia românească, de creator de expoziţii
     tematice şi artă fotografică, de reviste ce se bucură de o cuvenită notorietate – vezi „Mioriţa” –, ori de
     priceperea delicată în a deschide cărări urmaşilor şi, prin urmaşi, continuităţii.
        Semne, multe semne, greu de cuprins în câteva rânduri, dar, ce ştiu cu certitudine, este povestea ce ne
     dezvăluie, filă cu filă, un aristocrat ce şi-a trăit viaţa cu vocaţie, cu ardoare, cu omenie, cu har.
        Închei cu recunoştinţa de a fi fost şi eu o sămânţă în mâinile sale, pusă cu drag în ogorul fertil al
     etnografiei.
        Mulţumesc, domnule profesor!
          Lector universitar. dr. Angelica Puşcaş, Universitatea „Babeş – Bolyai”, Facultatea de Geografie      12
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19