Page 3 - ml
P. 3

Biobibliografie Marcel Lapteș       Marcel Lapteș - cronicarul etnosului hunedorean             u rădăcinile în pământul și spiritualitatea Moldovei, pornit din „dulcele târg al Ieșilor”,
             profesorul și etnologul Marcel Lapteș s-a îndrăgostit de comoara neprețuită a etnosului
        Chunedorean. A devenit unul dintre cei mai competenți, mai pasionați și mai apreciați
     cercetători ai bogatului folclor din această parte de țară.
        Vreme de peste patru decenii, și-a dedicat fiecare zi
     studierii creației populare hunedorene, ca un remarcabil
     etnolog, etnograf și folclorist. Spiritualitatea satului
     hunedorean a pus-o în lumină prin sute de pagini în care s-a
     aplecat asupra obiceiurilor și tradițiilor populare ce vin din
     vremuri de demult. Marcel Lapteș a cercetat creația artistică
     țărănească – literatura, muzica, dansul – împreună cu datinile
     și obiceiurile atât de bogate, uimitoare prin marea lor varietate.
     Cu siguranță, nu există sat în județul Hunedoara pe care
     împătimitul etnolog să nu-l fi studiat, căruia să nu-i fi cules
     comorile de artă țărănească, să nu-i fi studiat sărbătorile de
     peste an și eleganța straielor populare. Tot ceea ce a cercetat a
     adunat și valorificat în sute de pagini de carte, în paginile
     revistei „Miorița”, pe care a  fondat-o, în numeroase
     comunicări și studii prezentate la manifestările științifice,
     congrese, tabere de creație la care a luat parte.
        Țara Hațegului, Ținutul Pădurenilor, Apusenii, Valea
     Mureșului, Ținutul Momârlanilor, Ținutul Orăștiei și orice
     colț al județului nostru nu au secrete în fața pasiunii și a
     competenței cercetătorului Marcel Lapteș, cel care a
     consemnat asemenea unui cronicar, cu acribie și competență,
     orice detaliu legat de comoara folclorului din acest județ.
        Marcel Lapteș continuă cu strălucire, cu aceeași pasiune, munca de o viață a unor mari personalități
     care s-au aplecat asupra etnosului hunedorean, începând cu Bizanțiu Densușianu, Mailand Oskar, Nicolae
     Igna, Romul Popa și continuând cu Ovid Densusianu, Emil Degan, Romulus Vuia, Constandin Clemente și
     Lucia Apolzan.
        Într-o epocă în care folclorul, creația populară, tradițiile noastre strămoșești par că trec într-un con de
     umbră, este demnă de respect și de laudă strădania unor specialiști autentici care se apleacă spre valorificarea
     imensului tezaur folcloric al acestui județ bogat în istorie, dar și în nenumărate opere ale creatorilor anonimi.
        Pentru Marcel Lapteș, „constelația satelor” din județul Hunedoara reprezintă o uriașă ladă de zestre
     din care a extras cu dragoste și, mai ales, cu pricepere, comori autentice care nu trebuie date uitării, pe care
     generațiile ce vor veni după noi trebuie să le cunoască pentru a nu-și pierde rădăcinile.
        La ceas aniversar, la împlinirea a 75 de ani, îi mulțumim etnologului Marcel Lapteș pentru întreaga sa
     strădanie și dăruire, încununate de succes, cu care a studiat și a valorificat imensul tezaur etno-folcloric al
     județului Hunedoara.
        Biobibliografia pe care Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva i-o dăruiește cu
     acest prilej este un semn al prețuirii muncii pe care a desfășurat-o cu pasiune pe altarul dragostei față de creația
     populară hunedoreană.
                                                    Ioan Sebastian Bara


                                                       1
   1   2   3   4   5   6   7   8