Page 4 - ml
P. 4

Biobibliografie Marcel Lapteș

              Marcel Lapteș


            -a născut la 28 iulie 1942 în Iași. A urmat școala generală în orașul natal, iar liceul la
            Complexul Școlar Bârlad. Absolvent al Facultății de Filologie, secția Limbă și Literatură
         SRomână din Timișoara, specializat în etnologie și folclor. Între anii 1963 și 1978 a fost
     profesor la diferite școli din județele Maramureș și Hunedoara. În 1978 este angajat ca metodist principal la
     Centrul Creației Populare Deva-Hunedoara, unde va funcționa până la pensie.
         De peste patru decenii se ocupă de profilul complex al culturii populare hunedorene, desfășurându-și
     activitatea în domeniul etnologic, etnografic și folcloric. Opera sa este variată și complexă, contribuind la
     descoperirea unor aspecte de spiritualitate țărănească, cu totul inedite în arealul etnofolcloric hunedorean.
     Contribuția lui la acest epos este relevantă mai ales că multe din studiile sale teoretice au avut și o finalitate
     practică prin realizarea unor proiecte etnofolclorice în satele cercetate. A înființat în anul 1978, în cadrul
     Centrului Creației Populare, Asociația Artiștilor Populari „Miorița”, transformată mai târziu în festival
     național (1991), iar în 2009 în manifestarea „Toamna folclorică hunedoreană”. Este autorul unor proiecte
     cultural-științifice de cercetare și valorificare a culturii tradiționale: „Puncte muzeistice de etnografie și
     folclor – locații țărănești”, „Lada de zestre”, „Valori patrimoniale ale satelor hunedorene”, „Vechi biserici de
     lemn din județul Hunedoara”.
         Rezultatul cercetărilor etnofolclorice a fost publicat în revista
     „Miorița”, pe care a înființat-o în 1994, una dintre cele mai prestigioase din
     țară, precum și în Colecția de etnografie și folclor „Ethnologica”, unde au
     fost publicate 25 de cărți având drept conținut etnofolcloric cercetările
     asupra culturii populare hunedorene. Este autorul a peste 40 de recenzii de
     cărți, cronici literare, bibliografii și articole de etnografie și etnologie.
         A organizat expoziții de artă populară hunedoreană în peste 20 de
     localități din județ, în zonele etnofolclorice: Ținutul Pădurenilor, Valea
     Mureșului, Ținutul Zarandului, Ținutul Orăștiei, Țara Hațegului. A
     participat la numeroase manifestări de specialitate, simpozioane, congrese,
     comunicări, tabere științifice în țară și străinătate: Oviedo și Bilbao (Spania),
     Rennes (Franța), Uždin și Zdrenjanin (Serbia), Budapesta, Sofia și Chișinău.
     Este membru al Secției Naționale Deva - România a Organizației
     Internaționale de Folclor (IOV), afiliată la UNESCO, cu statutul B, din
     Austria, membru al Asociației Oamenilor de Teatru din România, al
     Asociaței folcloriștilor români „Ovid Densusianu”.


      2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9