Page 5 - ml
P. 5

Biobibliografie Marcel Lapteș

        Colaborări: „Tribuna”, „Ramuri”, „Tomis”, „Luceafărul”,
     „Vatra”, „România literară”, „Ritmuri hunedorene”, „Miorița”, „Vatra
     Carașului”.

        Lucrări publicate:
        Vreau să fiu artistă (comedie), O poveste din pădure (teatru de
        păpuși), Moartea calului (comedie), în „9 piese de teatru”,
        Deva, 1984;
        Țara Hațegului – dimensiuni sentimentale (colectiv), Deva,
        2001;
        Vechi biserici din județul Hunedoara (colab. cu Nicu Jianu),
         Deva, 2001;
        Eseuri de etnografie și folclor, Deva, 2004;
        Nesfârșitele plaiuri (antologie lirică a poeților populari), Deva,
        2007;
        Lumina din cuvinte (antologie poetică a poeților țărani), Deva,
        2007;
        Vino dor lângă izvor (folclor literar din județul Hunedoara),
        Deva, 2009;
        Timpul și sărbătorile țăranului român, 2009;
        Anotimpuri magico-religioase, Deva, 2011;
        Taina ursitoarelor, Deva, 2013;
        Folcloristica hunedoreană de la începuturi până în prezent,
        Deva, 2014.        Articole:
        Horea în creația populară, în „Miorița”, nr. 2, 1994;
        Cununa grâului sub bucuria pâinii, în „Miorița”, nr. 2, 1994;
        Doinitorul plaiurilor hunedorene – Drăgan Muntean, în
        „Miorița”, nr. 2, 1994;
        Reconsiderarea țăranului român, în „Miorița”, nr. 3, 1997;
        Inspirații folclorice în tapiseriile Aureliei Gheață, în
        „Miorița”, nr. 3, 1997;
        O variantă a Cântecului Bradului în satul Crișan, în
        „Miorița”, nr. 4-5, 1998;
        Cămașa ciumei, în „Miorița”, nr. 6-7, 1999-2000;
        Ritualul de nuntă de la Romos, zona Orăștie, în „Miorița”,
        nr. 6-7, 1999-2000;
        O interesantă sinteză etnofolclorică a județului Hunedoara, în
        „Miorița”, nr. 6-7, 1999-2000;
        Piese pentru un posibil muzeu sentimental, în „Miorița”, nr. 6-
        7, 1999-2000;
        Scaunul de judecată, în „Miorița”, nr. 10, 2003;
        Un sat care moare încet – Dumbrăvița, în „Miorița”, nr. 11,
        2004;
        De la Bertholdo încoace..., în „Miorița”, nr. 12-13, 2005;
        Folclorul moare fără fapte vii, în „Replica”, 23-29 august
        2007;
        Bradul funerar în satul Crişan din Ţara Zarandului, în
        „Hunedoara Magazin”, 29 decembrie - 4 noiembrie 2007;
        Nostalgia satului tradițional, în „Miorița”, nr. 14-15, 2009;
        Ghermanul viermilor, în „Ziarul Hunedoreanului”, 30 aprilie
        2010;
        Un obicei străvechi – Măsuratul oilor la Lelese, în „Ziarul

                                                       3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10