Page 8 - ml
P. 8

Biobibliografie Marcel Lapteș

     o mare parte din acest obicei s-a pierdut. La fel și șezătoarea. Și
     nunta, unul dintre cele mai importante obiceiuri ale noastre, și-
     a pierdut și ea conținutul și spațiul spiritual de existență. În
     afară de vătaf și niște strigături, altceva nu se mai face. Și e mai
     grav că nici la sat nu se mai fac.
     Cum conservăm ceea ce mai avem din tradiții și obiceiuri?
        După părerea mea, pentru a le putea păstra, ele trebuie
     refăcute. Dar pentru asta îți trebuie niște actanți folclorici, niște
     informatori autentici. Despre obiceiul nunții nu poți să-l întrebi
     pe un tânăr de douăzeci de ani. Pentru asta trebuie să iau o babă,
     să stau lângă ea, să o ajut să care apă, la fân, și mai stăm de
     vorbă. Și mă mai duc și a doua zi. După ce am mai mulți astfel
     de actanți, mă duc la arhive și caut documente. Mulți dintre
     preoți sau dascăli au consemnat un astfel de obicei. Nunta este
     un obicei foarte des întâlnit peste tot, dar în diferite forme.
     Cât de des se recurge la astfel de refaceri ale tradițiilor?
        Eu, de exemplu, am refăcut multe dintre ele. Și cununa
     de grâu, și nunta, și cântecul bradului. Le-am consemnat și le-
     am pus în conștiința viitorimii ca să știe de unde am pornit. Noi,
     nici acum, nu știm de unde ne tragem. Știm ceva de daci, de la
     doamna profesoară de la școală. Eu, ca să pot să refac un obicei,
     trebuie să am un fond documentar despre ceea ce a fost județul
     acesta de la început.
        Reconstituirea asta presupune o anumită regie, să am
     un om pe care să-l îmbrac, să știe să vorbească, să danseze și să povestească și să-l pot configura așa cum spun
     bătrânii. Certitudinea este de 70 la sută, iar restul este intervenția mea. Trebuie să ai o privire de ansamblu a
     fenomenului.
                            Care este zona din județul Hunedoara cea mai bogată în
                            tradiții și obiceiuri care s-au păstrat?
                               Acum, asistăm la declicul tuturor aspectelor de viață
                            țărănească și la păstrarea lor în niște zone mai izolate, mai
                            conservatoare și mai îmbătrânite. Aceste zone sunt cele de
                            munte, cu preponderență Ținutul Pădurenilor și Țara
                            Zarandului. Dar obiceiurile cele mai spectaculoase le
                            întâlnim la pădureni, pentru că, acolo, există un secret care
                            se mai păstrează. Este vorba de costumul popular, care este o
                            ciudățenie, e unic în țară. Lângă acest costum urmează
                            ritualul propriu-zis care te duce în ancestralitate și practici
                            tribale, gentilice. La pădureni, casele lor sunt unice, sunt
                            așezate într-un anumit fel, iar agricultura se face pe terase.
                            Ținutul Pădurenilor mi se pare o zonă de cercetat și trebuie
                            să ne grăbim, pentru că, de la zi la zi, asistăm la pierderea
                            unor trăsături pe care nu le sesizăm acum, nici noi, nici cei
                            care trăiesc acolo. Se pierd și locuri de muncă, țesutul și
                            cusutul nu se mai fac cu fir de in sau cânepă, ci cu sculuri din
                            pânză.
                            Dar opusul Ținutului Pădurenilor care este din punctul
                            de vedere al tradițiilor și obiceiurilor păstrate? Care este
                            zona mai săracă a județului Hunedoara?
                               Mă feresc să fac aprecieri absolutiste. În majoritatea
                            zonelor se mai păstrează obiceiuri segmențial, dar ele vor
                            dispărea. O zonă mai săracă din acest punct de vedere este
                            Ţara Hațegului. Aceasta, din cauza unor condiții istorice
                            speciale, a fost o vatră foarte ciudată, un loc strategic, la
                            răscruce de drumuri. Astfel, ceea ce a mai rămas din


      6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13