Page 8 - sr
P. 8

Biobibliografie Stelian Radu

         mei colegi și de renumiții profesori reprezentam nu numai o persoană
         particulară, ci și poporul meu, țara mea. Dar ce dificultăți nu pot fi depășite
         atunci când știi ce vrei și când în jurul tău sunt prieteni adevărați,
         întotdeauna gata să te ajute și un sistem de învățământ admirabil organizat,
         cu lecții predate de profesori de talie mondială, cu cursuri speciale pentru
         studenții străini, cu cea mai bogată bibliotecă silvică, în care aproape zilnic
         studiam până la ceasuri târzii.
            Primul și cel mai important lucru pe care mi l-am însușit în primii ani de
         studiu și care m-a ajutat în continuare a fost autodisciplina, perseverența și
         răbdarea, atât de necesare pentru atingerea unor rezultate de nădejde. Și
         aceste rezultate nu au întârziat să apară în carnetul meu de note și ulterior în
         propunerea conducerii LTA de a mi se acorda rostirea cuvântului de salut din
         partea studenților străini ai facultății, cu prilejul jubileului de 150 de ani de la
         înființarea Academiei.
            Al doilea, nu mai puțin important lucru pe care l-am câștigat în LTA a
         fost respectul profund și dragostea față de pădure, pe care mi l-au transmis
         marii dascăli, pe care noi toți îi ascultam cu venerație. Îmi amintesc
         prelegerile profunde și însuflețitoare ținute de N.V. Tretiakov, I.S. Melehov,
         D.D. Oghievski, A.A. Baitin, P.L. Bogdanov, I.V. Tiurin, A.K. Mitropolski, P.N.
         alman, M.V. Kolpikov, D.A. Sokolov, N.N. Andronov și mulți alți lectori care ne
         transmiteau nu numai cunoștințele lor, ci și tradiția silvică.
            Îmi amintesc prima cunoștință cu imensul, liniștitul și pitorescul peisaj al
         pădurii de taiga la Lisino; exemplarele monumentale-gigant de larice din
         pădurea Lindulova – cea mai elocventă dovadă a forței creatoare a
         silvicultorului; primul zbor deasupra pădurii Ohta; pădurile din zona lacului
         Ladoga, din Carelia și, bineînțeles, lecțiile practice și laboratoarele de
         botanică, entomologie și fitopatologie, biologia faunei cinegetice, în stația
         meteorologică și grădina botanică.
            Însușirea unei tematici largi, care îmbracă toate zonele de vegetație din
         emisfera nordică – de la friguroasa tundră arbustivă, până la pustiurile
         fierbinți și uscate din sud – a servit drept fundament pentru cunoștințele
         mele ecologice referitoare la păduri ca ecosisteme complexe. Dezvoltarea
         ecologiei forestiere practice a fost demarată magistral de prof. G.F.Morozov în
         lucrarea sa capitală „Studiul pădurii”.

            Cum să nu-mi amintesc anul cazării noastre în căminul Staropargolovsk
         situat în mijlocul unei păduri de pin, cunoașterea vieții culturale strălucitoare
         din minunatul oraș al lui Petru cel Mare, pe Neva, leagănul culturii rusești, cu
         monumentele, teatrele, muzeele cu tablourile lui Repin și, mai ales, ale lui
         Șișkin, după care noi încercam să determinăm tipul de pădure prezentat în
         ele. Ascultând muzica lor divină și admirând aceste tablouri, eu încercam să
         descifrez în ele sufletul puternicei și imensei păduri rusești, care nu o dată a
         inspirat pe pictori și compozitori.                              6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13