Page 7 - is
P. 7

Biobibliografie Ion Scorobete

     multe dintre personajele sale din romanul Noaptea orgoliilor.
         Debutul efectiv în volum se petrece în anul 1993, printr-o întâmplare fericită a autorului care,
     cunoscându-l mai îndeaproape pe criticul şi editorul Lucian Alexiu, scriitor timişorean de primă importanţă,
     el însuşi poet, şi deci ştiindu-i creaţia lui Ion Scorobete, îi propune o editare mai ales a acelora dintre creaţii ce
     nu au văzut lumina tiparului în periodice. Astfel, s-a împlinit Geometria zăpezii, la finele acelui an, urmată
     imediat de Baricada cu îngeri, ambele beneficiind de o primire excelentă în presa literară de întâmpinare,
     scriitorul fiind admis în Uniunea Scriitorilor, în anul 1995.
         Consacrarea literară a lui Ion Scorobete este lentă şi fără pompă, cum se obişnuieşte mai nou în
     literatura de după anul 2000.
         Îi apare în continuare volumul de poezie Dragoste şi alte păsări de pradă, care îl situează pe autor
     definitiv în generaţia poeţilor de după 1980, o poezie decadentă, o poezie de idei inspirată din frământările
     cotidiene ale vieții, trăiri cărora autorul le conferă o existenţă estetică.
         Ritmul apariţiilor editoriale se menţine tot cu poezie şi în cea de-a patra apariţie editorială, care poartă
     titlul Ziua tip vagon, urmată de o apariţie în traducere, la editura sârbă „Petar Kocici” din Belgrad, care face o
     selecţie din cele patru volume de poezie ale lui Ion Scorobete.
         Cum scrisul este o profesiune de credinţă a lui Ion Scorobete, deşi nu aceasta îi asigură mijloacele
     necesare existenţei biologice, el abordează exerciţiul scriiturii din postura competitorului, a aceluia care se
     află angajat într-o întrecere în primul rând cu sine însuşi, în condiţiile în care prestează şi o profesiune din
     care trăieşte,  una de uzură, erodantă, vulgară chiar, aceea de avocat, într-o societate perfidă, cuprinsă de
     cangrena corupţiei până în măduva oaselor, această credinţă în scrisul său apare ca o izbăvire, o mântuire, o
     retragere în meditaţie.
         Sub auspiciile acestei credinţe a continuat să scrie şi să apară pe piaţa literară, menţinând un viu interes
     pentru opera sa, în rândul iubitorilor de literatură, atât de poezie cât şi proză, acesta debutând în 1998 cu
     primul său roman, Cavalerul după-amiezii, roman urmat de încă alte trei proze interesante, inspirate din
     mediul urban al Timişoarei, fiind vorba de romanele: Noaptea orgoliilor, Îngerul de faianţă şi mai recentul
     Zbor interior, lansat şi la Institutul Cultural Român din Paris, acesta fiind de altfel primul volum dintr-o
     trilogie dedicată inventatorului Traian Vuia, trilogie având denumirea Decolarea.
         Este fondatorul din anul 2000 al Fundației Culturale „Traian Vuia”, al cărei președinte este, fundație
     prin care a editat până în prezent Colocviile „Traian Vuia”, ediția I, 2001, apoi 17 scrisori, corespondența
     inventatorului cu personalități din România în perioada anilor 1902-1950, ambele la Editura de Vest,
     Timișoara; opera social-politică a juristului-diplomat bănățean Traian Vuia, la Editura Mirton, Timișoara, în
     anul 2003.
         Fondator al Asociației Culturale „Mierea pădureană”, 2007, prilej cu care a lansat suplimentul
     cultural cu aceeași denumire al revistei de cultură: „Nova Provincia Corvina”, Lunca Cernii-Meria,
     Hunedoara, 2007, şi al taberei de literatură –„Spontan”-Lunca Cernii, jud. Hunedoara.
         Membru al Uniunii Scriitorilor din România din anul 1995.
           Membru al Baroului de avocați Timișoara, jud. Timiș, din anul 2000 până în prezent.      5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12