Page 8 - is
P. 8

Biobibliografie Ion Scorobete

        Colaborări:
        În publicații seriale: „România Literară”, „Orizont”, „Luceafărul”, „Familia”, „Convorbiri literare”,
     „Steaua”, „Paralela 45”, „Semenicul”, „Banat”, „Semne”, „Mozaic”, „Oglinda”, „Dacia literară”, „Poesis”,
     „Ardealul literar”, „Anotimpuri literare”, „Argeş”, „Nova Provincia Corvina”, „Reflex”, „Orient latin”,
     „Acolada”, „Coloana infinitului”, „ProSeculum”, „Astra”, „Cafeneaua literară”, „Revista Nouă”,
     „Citadela”, „Origini”, „Nord literar”, „Scrisul românesc”, „Mişcarea literară”, „Poezia”, „Caiete Silvane”.
           În volume colective: Atelier literar, Editura Facla, 1978, coordonat de Simion Dima; Casa faunului,
     Editura Hestia, 1995, antologie a 40 poeţi contemporani transpuşi în engleză, franceză şi germană, coordonat
     de Lucian Alexiu; A treia carte a întâlnirilor, cu Eugen Evu, Tipografia Astra, Deva, 2009.

          Premii:
        1972 - în tabăra de creație literară de la Homorod, este distins cu premiul literar pentru debut „Tinere
     condeie”,
        2006 - cu prilejul centenarului zborului realizat de Traian Vuia la
     Montesson, Asociaţia AGIR din România îi decernează Diploma de onoare
     „Traian Vuia”, pentru merite deosebite în promovarea acestei valoroase
     personalităţi,
        2013 - „Diplomă de excelenţă” acordată de Guvernul României la
     concursul naţional de poezie „Limba română este patria mea”.
          Opera literară:


     Poezie:
        Geometria zăpezii, Editura Hestia, Timișoara, 1993;
        Baricada cu îngeri, Editura Hestia, Timişoara, 1994;
        Casa faunului, Editura Hestia, Timisoara, 1995;
        Dragoste şi alte păsări de pradă, Editura Hestia, Timișoara, 1996;
        Ziua tip vagon, Editura Eubeea, Timisoara, 1997;
        Bibliotheca de zgomote, Editura Junimea, Iași, 2000;
        Pădurile celeste, Editura Emia, Deva, 2003;
        Mierea de pelin, Editura Brumar, Timişoara, 2007;
        Îmblânzitorul de sfere, Editura Antropos, Timişoara, 2008;
        Imperiul mărunt, Editura Antropos, Timişoara, 2010;
        Antologiile revistei „Singur” (poezie), Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2010;
        Elemente de contur, Editura Dacia XXI, Cluj-Napoca, 2011;
        Exerciţii de singurătate, Editura Amanda Edit, Bucureşti, 2011;
        Antologie poetică, bilingvă - Trup şi suflet, Editura Amanda Edit, București, 2012;
        Antologia de poezie „Poeme hai hui”, vol.1, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2012;
        Antologia de poezie română - cinstind limba română, Editura Realitatea 2013, Bucureşti, 2013;
        Antologia „Limba română este patria mea - culegere de poezie şi eseuri”, Tipografia Masterprint Super
       Offset, 2013;
                                                       6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13