Page 9 - is
P. 9

Biobibliografie Ion Scorobete
        Circumferinţa hardului gri/ La circonference du hard gris: poeme/poemes,
       Editura Eurostampa, Timișoara, 2013;
        Miraj/Tauschung, 2014: poeme/gedichte, Editura LIMES, Cluj-Napoca,
       2014;
        Antologia de poezie „11 pentru Timişoara”, Editura Inspirescu, Satu Mare,
       2015;
         Boemă de strictă interpretare, Editura David Press, Timișoara, 2016.

     Proză:
            Cavalerul după-amiezii, Editura Hestia, Timişoara, 1998;
            Noaptea orgoliilor, Editura Hestia, Timişoara, 1999;
            Îngerul de faianţă, Editura Hestia, Timişoara, 2004;
            Zbor interior, Editura Antropos, Timişoara, 2006;
         Antologiile revistei „Singur” (proză), Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2010.

     Eseu:

           Colocviile Traian Vuia, 2000-2001 - Echilibrul spiritului genial, Editura de Vest, Timişoara, 2002;
         Traian Vuia (1872-1950) contribuţii biografice - Adevărul bolnav, Editura Orizonturi universitare,
        Timişoara, 2007;
           Poezia dialectală în context actual - Între retorică şi arta cuvântului, Editura Nagard, Lugoj, 2010.

     Traduceri din opera originală în alte limbi:

        în limba sârbă: Geometria zăpezii = Geometria snega, Bania Luca, Yugoslavia, Editura Petar Kocici,
        1998. Traducere de Slavomir Gozdenovici şi Liubinca Perincici;
         în limba engleză: Geometria zăpezii = Geometry of Snow, 1993 şi Baricada cu îngeri = The Angel-
        Winged Barricade, 1999. Traducere de Carmen Blaga;
        în limba germană: Dragoste şi alte păsări de pradă = Liebe und andere Raubvogel, 2001, Verlag Die
        Scheune Dresden, Germania. Traducere de Markus Krebs.

     Referinţe critice (selectiv):


        În presa vremii, întâlnim referinţe la opera scriitorului Ioan Scorobete în: „Orizont”, „Tribuna”,
     „Dacia Literară”, „România Literară”, „ArtPanorama”, „Steaua”, „Cuvântul Liber”, „Convorbiri literare”,
     „Arca”, „Noua Provincia Corvina”, „Familia”, „Orient Latin”; „Pro Saeculum”, „Banat”, „Familia”, „Vatra
     Veche”; sub semnăturile: Cornel Ungureanu, Alexandru Ruja, Radu Ciobanu, Lucian Vasiliu, Robert Șerban,
     Radu Ciobanu, Luminița Marcu, Adrian Tion, Dumitru Hurubă, Dan Bogdan Hanu, Vasile Dan, Maria Niţu,
     Constantin Buiciuc, Ion Urdă, Ion Pachia Tatomirescu, Maria Niţu, Mircea Dinutz, Ioan Moldovan, Roxana
     Ursanescu, Dinu Mirea, Marcel Turcu, Eugen Evu, Lucian Gruia.

      7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14