Page 13 - sr
P. 13

Biobibliografie Stelian Radu
     și Canada), în mai toate țările europene, inclusiv România. Lucrarea s-a bucurat de ample recenzii în RFG,
     Cehoslovacia, URSS etc., iar Departamentul și institutul de profil din țară aprobă publicarea ei sub titlul
     „Cultura și valorificarea pinului strob”, la Editura Ceres, în 1974, și difuzarea ei la toate unitățile silvice
     din țară.
        Cercetătorul Stelian Radu a contribuit, chiar din primii ani de activitate în institut, ca responsabil de
     teme și apoi de programe de cercetare pe subdomenii, la finalizarea cu succes a unor proiecte și programe
     naționale din domeniul silvobiologiei și al silvotehnicii, cu aplicare în silvicultura națională.

       Pe baza cercetărilor și experimentărilor din teren, a scris și a publicat numeroase articole, sinteze,
     comunicări, recomandări și îndrumări practice privind tehnici și tehnologii perfecționate și moderne de lucru
     în domenii de bază ale silviculturii: seminologia, selecția și ameliorarea genetică a speciilor lemnoase,
     multiplicarea prin semințe sau vegetativă a arborilor și arbuștilor de interes forestier și/sau ornamental,
     instalarea și conducerea culturilor forestiere, cu țeluri diferite (obținerea de lemn, rășină sau plută) sau a
     zonelor verzi din localități.


       DIN NOU CERCETĂTOR LA STAȚIUNEA SIMERIA
       În martie 1981, Stelian Radu revine ca cercetător principal gradul I, până în 1989, la Stațiunea Simeria,
     din cadrul Filialei ICAS Caransebeș. Aici își continuă cercetările privind producerea puieților pentru
     împăduriri în condițiile extreme de la limita superioară a pădurilor montane și finalizează, prin publicare,
     cercetările sale anterioare privind: tehnologiile-cadru pentru lucrările de împăduriri și reîmpăduriri; culturile
     cu specii exotice; producerea puieților în recipienți și culturile forestiere cu funcții speciale.  Unele sunt
     publicate în broșuri cu aceste titluri, altele sunt incluse în monografia „Pădurile României”, apărută în 1981
     la Editura Academiei Române, sub redacția acad. C. Chiriță.
       A fost o perioadă dificilă sub mai multe aspecte pentru cercetarea silvică, dificultăți cărora Stelian Radu
     le-a făcut față cu competență, arătând limitele ecologice și economice ale unor strategii impuse prin sarcină
     de partid.

       După ce, în 1979, publicase rezultatele cercetărilor privind cultura speciilor de pini pentru obținerea
     rășinii, pentru a evita efectele negative pentru arbori ale rezinajului primitiv folosit la molid, el publică
     rezultatele colectivului privind aclimatizarea și extinderea în cultura forestieră a arborilor producători de
     plută (1986, 1987, 1989).                     Stelian Radu împreună cu o delegație ASAS,
                   vizitând o cultură de proveniențe de molid în Finlanda.
                   Aici, în fața provenienței România - Vatra Dornei, 1982                              11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18