Page 12 - sr
P. 12

Biobibliografie Stelian Radu
                                    probleme de genetică forestieră, apoi în
                                    Marea Britanie, la un simpozion privind
                                    cercetarea forestieră în această țară.
                                      În anul 1961 se căsătorește cu Aneta
                                    Almășan, ziarist și cercetător sociolog.


                                      CERCETĂTOR
                                      LA ICSPS/ICAS BUCUREȘTI
                                      În perioada 1963-1981, Stelian
                                    Radu lucrează în centrele de la București
                                    ale Institutului, devenit ICSPS, ca șef
                                    succesiv al laboratoarelor: „Cultura
                                    speciilor (lemnoase) repede crescătoare”
                                    (1963-1969); „Pepiniere și împăduriri”
                                    (1970-1981), iar pentru perioade mai
         Stelian Radu și soția Aneta Almășan-Radu (1927-2001)
                                    scurte, ca secretar științific al Institutului
                                  (1969-1970) sau șef al Stațiunii Ștefănești-
     Voluntari. Efectuează acum cercetări privind cultura plopilor și salciei în zona inundabilă (dig-mal) de-a
     lungul Dunării și instalează un bloc experimental.

       În perioada 1963-1986, Stelian Radu a făcut parte din delegațiile la vârf ale silvicultorilor români care
     luau parte la reuniuni tehnico-ștințifice și schimburi de experiență organizate anual în țările membre ale
     Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, inclusiv în Cuba și Mongolia. În cadrul acestora, a elaborat
     materiale documentare pentru țara noastră, protocoale de colaborare științifică în cercetarea silvică și

                        Stelian Radu la o consfătuire CAER
                 în probleme de mecanizare a lucrărilor silvice în R.P. Ungară, 1974,
                     împreună cu dr. I. Catrina și ing. Stan Diaconescu

     rapoarte specifice domeniului silvic.

       În 1965 obține o bursă FAO de 6 luni, pentru studiul culturii plopilor în patru țări (Turcia, Iugoslavia,
     Italia și Franța), la finalul căreia redactează un raport foarte bine apreciat de conducerea FAO, iar în țară, de
     către ministerul de resort care emite un ordin privind perfecționarea lucrărilor silvice în domeniul
     plopiculturii.
       În același an se înscrie la doctorat cu teza „Studiul silvicultural al pinului strob”, susținută în anul
     1972, o lucrare cu caracter monografic privind ecologia și cultura acestei specii în arealul ei natural (SUA

                              10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17