Page 11 - sr
P. 11

Biobibliografie Stelian Radu
       Profesorul Bălănică i-a devenit un model demn de urmat de-a lungul vieții. Din cartea citită, Stelian
     Radu reține pasajul care prezenta misiunea nobilă și profilul moral al adevăratului silvicultor:
            „Munca aceasta nu poate s-o facă oricine: trebuie să-ți fie dragă natura,
         să ai în tine un dram de romantism; să fii înzestrat cu răbdare. Un om lipsit de
         imaginație nu-i bun ca silvicultor. Dar nu-i de ajuns să ai imaginație: trebuie
         să-ți fie dragi oamenii și pământul; trebuie să te dăruiești cu totul unei
         activități ale cărei rezultate știi bine că n-ai să apuci să le vezi decât după
         decenii sau poate n-ai să le vezi niciodată.”
       Cu acest crez profesional, Stelian Radu își începe activitatea de cercetător științific.


       CERCETĂTOR
       LA STAȚIUNEA SIMERIA
       La începutul anului 1955, Stelian Radu este
     transferat de către conducerea institutului de
     Cercetări și Experimentări Forestiere (ICEF) la
     recent înființata Stațiune de Cercetări Silvice
     Simeria, din incinta renumitului parc dendrologic
     din oraș, la început ca asistent apoi, după șase luni, i
     se încredințează conducerea acestui mic nucleu de
     cercetare silvică, până la finele anului 1962.
       Se bucură de îndrumarea și sfaturile de
     maximă competență ale prof. dr. I. Popescu-Zeletin
     despre specificul forestier al zonei de vest a
     României, despre problemele parcului dendrologic
     și planurile institutului în zonă.

       La Simeria începe cunoașterea speciilor
     exotice și indigene din această colecție
     dendrologică de patrimoniu național, efectuează
     primele observații fenologice și se inițiază în
     cultura arborilor și arbuștilor rari în         Stațiunea de Cercetări Silvice Simeria
     micropepinierele din parc. De asemenea,
     întreprinde primele acțiuni de protecție a acestei viitoare rezervații dendrologice, adresându-se inclusiv
     primului ministru din acea vreme, dr. Petru Groza.
       În 1960, obține transferul administrației parcului și a clădirilor anexe de la ocolul silvic omonim la
     Stațiune. Promovează un proiect de construire a complexului de sere moderne și a blocului de locuințe
     pentru personalul permanent.
       Sub aspect științific, în colaborare cu Stațiunea Cluj, organizează o reușită sesiune de comunicări
     științifice în parc, la care iau parte conducerea institutului, cercetători, oficialități regionale, precum și
     profesorul Alexandru Borza.

       Împreună cu colegul său, Aurel Hulea, elaborează primul Ghid-album al Arboretumului Simeria, ce va
     vedea lumina tiparului în 1964 și va fi difuzat grădinilor botanice și arboretumurilor renumite din lume.

       O primă recunoaștere internațională a activității Stațiunii, din această perioadă, o reprezintă obținerea a
     trei medalii de argint, pentru puieți din specii rare, expuși la Expoziția horticolă de la Erfurt, fosta R.D.G.
     (1961). Tot acum arboretumul este vizitat de personalități marcante în domeniul botanic și al horticulturii
     peisagere: acad. M. P. Korjev (Moscova), prof. Otto Schwarz, părintele „stejarilor europeni” (R.D.G.), prof.
     Al. Borza, prof. E. Țopa, N. Boșcaiu, Valeriu Pușcariu etc.
       De asemenea, a participat cu o comunicare, elaborată împreună cu colegul său Ioan Blada, la
     Simpozionul internațional privind ecologia forestieră, la Tharandt (R.D.G., 1961), aceasta fiind prima sa
     participare la o reuniune științifică internațională. A urmat participarea la Waldsiversdorf (R.D.G., 1963), în


                              9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16