Page 9 - sr
P. 9

Biobibliografie Stelian Radu

            Dar au fost și zile triste, de doliu, când noi ne luam rămas bun de la
         profesori renumiți: Rimski-Korsakov, Vanin și Tkacenko, al cărui manual
         capital, publicat înainte de război, în 1939, ocupă un loc de cinste în vasta
         mea bibliotecă științifică. Oare pot să-i uit pe colegii și prietenii mei apropiați
         N. Moiseev, I. Antonov, V. Alekseev, G. Rediko, C. Kaluțki, A. Isaev și pe toți
         ceilalți, cu care noi avem atât de multe amintiri comune din acei ani ai
         tinereții noastre? Mulți dintre voi au devenit savanți eminenți, miniștri și
         mari specialiști sau modești dar vajnici truditori în slujba pădurii, uneori în
         cele mai îndepărtate colțuri ale imensei voastre țări.


             Ivan Ivanovici Șișkin, „Stejari la vreme de seară”, 1887. © Galeriile Tretiakov, Moscova

            Anii trăiți la tensiuni înalte și-au lăsat însă urmele. Și eu, deși mă simt
         încă tânăr sufletește și fizic, știu că în curând inevitabil mă voi limita la
         satisfacția unor călătorii liniștite și imaginare prin pădurile din amintirile
         mele, cu ajutorul colecției de filatelie forestieră, deși, bineînțeles, aș fi vrut să
         reiau de la început viața mea silvică, dar cu forța și cunoștințele experienței
         dobândite între timp, ceea ce, din nefericire, rămâne numai un vis irealizabil.
            Transmițându-vă salutul meu călduros și urări sincere de înflorire pe
         mai departe a Academiei, îngăduiți-mi să mă adresez actualilor studenți ai
         LTA cu sfatul de a studia profund științele și însăși pădurea, legitățile ei, care
         ascund încă multe necunoscute. Să ne străduim toți ca, folosind forțele și
         cunoștințele noastre, să ne apărăm pădurile și să le gospodărim cu multă grijă,
         în condițiile pericolelor catastrofelor ecologice. Tuturor trebuie să ne fie clar
         adevărul după care în veacul ce vine, dacă nu vor mai fi păduri, atunci nimic
         nu va mai fi. Să ne străduim să nu permitem acest lucru, de dragul copiilor și
         nepoților noștri. „Fie ca întotdeauna să fie soare”, „fie ca întotdeauna să
         înflorească pădurile noastre”, „fie ca întotdeauna să fim noi înșine”.

                                    Acad. dr. ing. Stelian RADU


                              7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14